Рада молодих вчених


ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ НАУКИ – 2023 В УКРАЇНІ
«АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»
23 травня 2023 року

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ З НАГОДИ ВІДЗНАЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
8 грудня 2022 року

ЗБІРНИК ТЕЗ
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні
«АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»
24 травня 2022 року

Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди відзначення
МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
10 грудня 2021 року
Збірник тез

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2021 в Україні
«РОЗВИТОК НАУКИ ТА ТЕХНІКИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
20 травня 2021 року
Збірник тез

Круглий стіл, присвячений 72-й річниці прийняття
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
10 грудня 2020 року
Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2020 в Україні
«РОЗВИТОК НАУКИ ТА ТЕХНІКИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»
21 травня 2020 року
Збірник тез

Круглий стіл, присвячений 71-й річниці прийняття
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
10 грудня 2019 року
Збірник тез

Круглий стіл з нагоди відзначення Дня науки–2019 в Україні
РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
30 травня 2019 року
Збірник тез

Круглий стіл, присвячений 70-й річниці прийняття
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
14 грудня 2018 року
Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки–2018 в Україні
РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
25 травня 2018 року
Збірка наукових праць

Круглий стіл, присвячений 69-й річниці прийняття
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
11 грудня 2017 року
Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки–2017 в Україні
РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
24 травня 2017 року
Збірник тез

Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
9 грудня 2016 року
Збірник тез

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ Й НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
30 серпня 2016 року
Збірник тез

Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України є колегіальним виборним дорадчим органом, рішення про створення якого було прийнято 13 квітня 2016 року на засіданні Установчих зборів молодих вчених Інституту. Основна ціль створення Ради молодих вчених – забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. Вона функціонує відповідно до Статуту Державного науково-дослідного інституту МВС України та Положення про Раду молодих вчених.

Діяльність Ради спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених Інституту, збереження, розвиток та максимальне використання інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання майбутніх наукових кадрів. Науковий потенціал складу Ради молодих вчених становить 15 осіб, з яких 7 осіб має науковий ступінь кандидата наук в тому числі 1 особа, яка має вчене звання старшого наукового співробітника.

Основними завданнями Ради молодих вчених Інституту є:

 • сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють в Інституті до науково-дослідної роботи;
 • підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідної діяльності;
 • підвищення рівня наукового потенціалу Інституту та виховання майбутніх наукових кадрів;
 • допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах на здобуття грантів, премій тощо;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
 • сприяння впровадженню результатів наукових досліджень молодих вчених Інституту;
 • організація співробітництва з молодими вченими інших наукових установ, вищих навчальних закладів, у тому числі міжнародних неурядових організацій, іноземних громадських об’єднань та молодіжних організацій;
 • сприяння забезпеченню правової та інформаційної допомоги молодим вченим;
 • виконання ролі представництва молодих вчених у Вченій раді Інституту;
 • сприяння заохоченню кращих представників молодих вчених Інституту;
 • сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим спадковість у науковій діяльності;
 • стимулювання наукової діяльності молодих вчених Інституту, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності;
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • поширення інформації про організаційну та наукову діяльність молодих вчених Інституту.
Новини