ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2015 рік

Протягом 2015 року захищено 24 дисертації:

4 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (усі за спеціальністю 12.00.07);

20 – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (з них 17 – за спеціальністю 12.00.07 та 3 – за спеціальністю 12.00.08).

ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2016 рік

Протягом 2016 року захищено 24 дисертації:

2 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (усі за спеціальністю 12.00.07);

22 – на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (з них 20 – за спеціальністю 12.00.07 та 2 – за спеціальністю 12.00.08).

ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2017 рік

Упродовж 2017 року захищено 15 дисертацій:

1 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08;

14 – на здобуття кандидата юридичних наук (з них 11 – за спеціальністю 12.00.07, та 3 – за спеціальністю 12.00.08).

ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2018 рік

Упродовж 2018 року захищено 9 дисертацій:

3 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (2 за спеціальністю 12.00.07 та 1 за спеціальністю 12.00.08);

6 – на здобуття кандидата юридичних наук (з них 4 – за спеціальністю 12.00.07, та 2 – за спеціальністю 12.00.08).

ЗВІТ про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.732.01 Державного науково-дослідного інституту МВС України за 2019 рік

Упродовж 2019 року захищено 15 дисертацій:

1 – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07;

14 – на здобуття кандидата юридичних наук (з них 12 – за спеціальністю 12.00.07 та 2 – за спеціальністю 12.00.08).

Спеціалізована вчена рада Інституту

28 грудня 2019 року у Державному науково-дослідному інституті Міністерства внутрішніх справ України було утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2020 року.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ

м. Київ

28.12.2019№ 1643

Про затвердження рішень Атестаційної
колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 16 грудня
2019 року року та внесення змін до наказів
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити:
    1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1.
  2. Затвердити такі, що додаються:
    2) склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу.

Міністр Ганна НОВОСАД


Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
28.12.2019 № 1643

Перелік
спеціалізованих вчених рад

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Державному науково-дослідному інституті МВС України спеціалізована вчена рада Д 26.732.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» строком до 31 грудня 2020 року.

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації

Світлана КРИШТОФ


Затверджено
наказ Міністерства
освіти і науки України
28.12.2019 № 1643

Склад
спеціалізованих вчених рад

ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Державний науково-дослідний інститут МВС України
Д 26.732.01.

Голова ради:

1. Вербенський Михайло Георгійович, д.ю.н., професор, т. в. о. першого заступника директора, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.

Заступники голови:

2. Проценко Тарас Олександрович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

3. Користін Олександр Євгенович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.

Вчений секретар:

4. Плугатар Тетяна Анатоліївна, к.ю.н., старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату вченої ради, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07.

Члени ради:

5. Берлач Наталія Анатоліївна, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

6. Білоус Віктор Тарасович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний університет державної фіскальної служби України, спеціальність 12.00.07;

7. Боднар Василь Євгенович, д.ю.н., доцент, директор департаменту, Міністерство внутрішніх справ України, спеціальність 12.00.08;

8. Заросило Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.07;

9. Криволапчук Володимир Олексійович, д.ю.н., професор, т. в. о. директора, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

10. Кулик Олександр Георгійович, д.ю.н., старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08;

11. Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 12.00.08;

12. Музика Анатолій Ананійович, д.ю.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут кримінально-виконавчої служби, спеціальність 12.00.08;

13. Попович Володимир Михайлович, д.ю.н., професор, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08;

14. Рядінська Валерія Олександрівна, д.ю.н., професор, завідувач науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

15. Свиридюк Наталія Петрівна, д.ю.н., доцент, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

16. Терещук Олександр Дмитрович, д.ю.н., доцент, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», спеціальність 12.00.07;

17. Федотова Ганна Валеріївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.

18. Циганов Олег Григорович, д.ю.н., доцент, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.07;

19. Чисніков Володимир Миколайович, д.ю.н., доцент, головний науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, спеціальність 12.00.08.

Директор департаменту атестації кадрів
вищої кваліфікації

Світлана КРИШТОФ