Науково-дослідна лабораторія психологічного забезпечення

Основні напрями діяльності

 • розроблення методологічних, методичних та організаційних засад психологічного забезпечення діяльності системи органів МВС України;
 • пошук, апробація і впровадження у практику новітніх психологічних технологій, відповідних навчальних, тренувальних, коригуючих методик та методичних прийомів, психодіагностичних комплексів для професійного психологічного відбору, підготовки, супроводу працівників Національної поліції України у навчальному процесі та практичній роботі;
 • виявлення та аналіз професійно шкідливих факторів і конкретних чинників, які призводять до несприятливих наслідків, особливо щодо психосоматичного здоров’я працівників системи органів МВС України;
 • розроблення психологічних технологій забезпечення професійної та особистої безпеки під час виконання службових обов’язків працівниками поліції у повсякденних та екстремальних ситуаціях;
 • здійснення експертизи наукових, науково-методичних та практичних розробок, запропонованих для психологічного забезпечення діяльності системи органів МВС України.

Результати наукової діяльності

Протягом 2017 року науково-дослідною лабораторією психологічного забезпечення здійснювалися наукові дослідження за напрямами:

 1. Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності.

  Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності : науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, В.Г. Бабенко, І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема. За ред. д.ю.н., проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 180 с.

 2. Вивчення особистості працівників поліції із використанням проективних методів психологічної діагностики.

  Аналітична довідка про вивчення психологічних особливостей професійної діяльності поліцейських Національної поліції України та використання психологічних методів і засобів з метою дослідження особистості працівників поліції;

  Вивчення особистості працівників поліції із використанням проективних методів психологічної діагностики: науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко, І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема; за ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука. – 164 с.

 3. Психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України.

  Аналітична довідка про вивчення психологічних особливостей ефективної управлінської діяльності та використання психологічних методів і засобів управління персоналом в підрозділах Національної поліції України;

  Психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України: монографія / В.П. Остапович. – 318 с.

 4. Психологічний супровід окремих аспектів професійної діяльності працівників «КОРД».

  Психологічний супровід окремих аспектів професійної діяльності працівників «КОРД»: науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, Л.А. Кирієнко; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука. – 172 с.

 5. Психолого-педагогічні особливості та специфіка підготовки поліцейського до застосування заходів фізичного впливу.

  Психолого-педагогічні особливості та специфіка підготовки поліцейського до застосування заходів фізичного впливу: посібник / В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, І.І. Пампура; за ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука.

  Дослідження триває. Результат очікується в квітні 2018 року.

Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у виконанні 36 позапланових експрес-досліджень та доручень, найбільш вагомі з яких:

 • методичні рекомендації «Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки» / Укладачі: В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Барко, І.П. Остапович; за заг. ред. В.О. Криволапчука (для Головного управління Національної поліції у Волинській області та Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА);
 • методичні рекомендації «Дії працівників патрульної поліції при виїздах на виклики, пов’язані із застосуванням насильства» / Авторський колектив: В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Богдан; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука (для Департаменту патрульної поліції Національної поліції України);
 • пропозиції до проекту Положення щодо організації системи психологічного забезпечення Національної поліції України;
 • пропозиції щодо тестування кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням у ВНЗ із спеціальними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
 • проект методичних матеріалів «Психологічні аспекти поводження з особами, які перебувають у небезпечних психічних станах» для Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у:

 • семінарі «Спілкування працівників правоохоронних органів з громадянами», проведеному Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві;
 • засіданні Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України;
 • тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства, а також протидія їх вчиненню», організованому Консультативною місією Європейського союзу в Україні, Офісом демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та Харківським національним університетом внутрішніх справ;
 • тренінгу для поліцейських Департаменту карного розшуку Національної поліції України;
 • семінарі «Професійно-психологічне забезпечення діяльності працівників Національної поліції України» на ХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека–2017»;
 • тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства а також протидія їх вчиненню», організованому Консультативною місією Європейського союзу в Україні та Офісом демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ;
 • конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2017 році (підсумкове засідання експертної комісії);
 • робочій зустрічі з представниками Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України з питань розробки сучасних науково-обґрунтованих професіограм за видами поліцейської діяльності.
Підготовлені наукові видання та публікації:

 • Теорія, методика і тактика вогневої підготовки: навчально-методичний посібник / В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, І.В. Янко; за ред. д.ю.н., проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 236 с.
 • Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції: науково-практичний посібник / Кобець С.В., Остапович В.П., Кирієнко Л.А., Барко В.В.; за ред. доктора юридичних наук, професора В. О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 180 с.
 • Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності : науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, В.Г. Бабенко, І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема. За ред. д.ю.н., проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 180 с.
 • Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : методичні рекомендації / уклад.: В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Барко, І.П. Остапович; за заг. ред. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 96 с.
 • Забезпечення психологічного здоров’я працівників Національної поліції України : науково-практичний посібник / Барко В.І., Остапович В.П., Кирієнко Л.А., Пампура І.І., Барко В.В.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 168 с.
 • Дії працівників патрульної поліції при виїздах на виклики, пов’язані із застосуванням насильства : методичні рекомендації / уклад. В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Богдан ; за заг. ред. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 44 с. – (Серія «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності»).
 • Бабенко В.Г. Професійно-психологічна підготовка персоналу Національної поліції України: перспективи розвитку / В.Г. Бабенко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 246-254.
 • Бабенко В.Г., Бабенко Д.В., Бойко О.Г., Євдокимова Л.Г. Загальні основи фізичної протидії правопорушникам // Матеріали І Міжнародної електронної конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини». 11-12 жовтня 2017 року, Університет Ушинського (ПНПУ). – м. Одеса. – С. 33-37.
 • Бабенко В.Г., Бабенко Д.В., Євдокимова Л.Г. Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту». 19-20 жовтня 2017 року, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, ЧНПУ, 2016. Вип. 147, Т. 1. – С.22-25.
 • Бабенко В.Г., Хапсаліс Г.Л., Янченко І.М., Євдокимова Л.Г. Спортивний психолог як реальний помічник тренера // Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії: матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 грудня 2017 р.). – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2017.
 • Барко В.І, Остапович В.П., Барко В.В. Психологічні аспекти проведення когнітивного інтерв’ю при здійсненні професійного відбору правоохоронців // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 51–53.
 • Барко В.І. Можливості тренінгових технологій у професійно-психологічній підготовці фахівців Державної фіскальної служби України // Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави: матеріали доповідей міжнародного круглого столу (м. Ірпінь, 27 жовтня 2017 р.). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017.
 • Барко В.І. Психологічні принципи отримання інформації в процесі співбесіди з кандидатом на посаду в поліцію // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: матеріали всеукраїнська наук.-практ. конф. (Харків, 15 листопада 2017 р.). – Харків.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 170-173.
 • Барко В.І. Толерантність до невизначеності та її врахування при підборі керівників правоохоронних органів / В.І. Барко // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (19 травня 2017 р.) / К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 6–11.
 • Барко В.І. Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович, В.В. Барко // Право і Безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-19.
 • Барко В.І. Психологічні можливості використання структурованого інтерв’ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 224-233.
 • Барко В.І. Структурна модель професійної управлінської компетентності керівника підрозділу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 224-230.
 • Барко В.І. Теоретичні засади вдосконалення професійного психологічного відбору кандидатів для Національної поліції України / В.І. Барко, С.В Бєлогурова, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 230-239.
 • Барко В.І. Психологічні вимоги до особистості керівника підрозділу Національної поліції України / В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 07 квіт. 2017 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 108–111.
 • Барко В.І. Вивчення ставлення поліцейських до керівництва з використанням методу семантичного диференціалу / В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 233-240.
 • Барко В.І. Значення принципу невизначеності у поліцейському менеджменті / В.І. Барко // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 90-96.
 • Барко В.І. Оптимізація професійного психологічного відбору кандидатів до НПУ / В.І. Барко // Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-20.
 • Барко В.І. Професійна управлінська компетентність керівника підрозділу Національної поліції України: дефініції, зміст, структура / В.І. Барко, Л.А. Кирієнко, В.В. Барко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи розв’язання : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (30 березня 2017 р., Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 147–149.
 • Барко В.І. Психолого-правові засади проведення поліграфних опитувань в системі МВС України // Наука і правоохорона. – 2017. – № 3 (37).
 • Барко В.І. Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до НПУ // Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 51-59.
 • Барко В.І., Кирієнко Л.А. Професійний психологічний відбір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника // Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 61-69.
 • Барко В.І., Остапович В.П. Адаптація індивідуально-типологічного опитувальника для використання при проведенні конкурсу на службу до поліції // Наука і правоохорона. – 2017. – № 3 (37).
 • Барко В.В. Психологічна готовність поліцейського менеджера до професійної діяльності / В.В. Барко // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 24 трав. 2017 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2017.
 • Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги у контексті реабілітації осіб з психотравмою / Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 247-254.
 • Котляр Ю.В. Психотехнології формування командної взаємодії підрозділів Національної поліції України / Ю.В. Котляр // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 239-246.
 • Пампура І.І. Особливості надання психологічної та соціальної допомоги жертвам торгівлі людьми / І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема // Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту): матеріали доповідей міжнародного круглого столу (Маріуполь, 16-18 травня 2017 р.) / МВС України, Донецький юридичний інститут, Фонд Ганса Зайделя. – Маріуполь, 2017. – С. 12-19.
 • Пампура І.І., Ярема Н.Ю. Психологічний супровід окремих аспектів професійної діяльності працівників підрозділів поліції особливого призначення // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 322-325.
 • Свиридюк Н.П. Питання гендерної рівності в Україні: організаційний та правовий аспект / Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 61-69.
 • Свиридюк Н.П., Цюприк Н.О. Щодо психологічних аспектів діяльності слідчого під час допиту // Актуальні проблеми досудового розслідування : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 5 липня 2017 р.). – К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2017. – С. 224-225.
 • Ярема Н.Ю. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Наука і правоохоронна. – 2017. – № 2 (36). – С. 240-247.
 • Ярема Н.Ю Проблема ризикованої поведінки дітей: сучасні тенденції / Н.Ю Ярема, І.І. Пампура // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 24 трав. 2017 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2017.
 • Ярема Н.Ю. Соціально-психологічні умови професійного становлення працівників Національної поліції України / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 07 квіт. 2017 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 85–87.
 • Ярема Н.Ю, Пампура І.І. Актуальні питання психологічного відбору в підрозділи «КОРД» Національної поліції України. // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 157–158.
 • Ярема Н.Ю., Пампура И.И. Оказание психологической помощи в условиях гуманитарного кризиса в Украине // Современные проблемы прикладной юридической психологии [Электронный ресурс]: материалы I Междунар. науч.-практ. интернет- конф. / И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. Минск, 23 ноября 2017 г. – С. 245–250.
Участь у засіданнях конференцій, круглих столів, семінарів тощо

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи розв’язання» присвячена пам’яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 30 березня 2017 року).
 2. Науково-практична конференція «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» (м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 07 квітня 2017 року).
 3. Науково-практична конференція «Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи» (м. Київ, Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 19 травня 2017 року).
 4. Міжнародний круглий стіл «Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)» (м. Маріуполь, Донецький юридичний інститут МВС України, 16-18 травня 2017 року).
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи» (Київ, ДНДІ МВС України, 24 травня 2017 року).
 6. Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Київ, Навчально-науковий інститут №1 НАВС, 5 липня 2017року).
 7. І Міжнародна електронна конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» (м. Одеса, Університет Ушинського (ПНПУ), 11-12 жовтня 2017 року).
 8. Третя науково-практична конференція поліграфологів «Дослідження з використанням поліграфу в Україні: розвиток галузі та особливості становлення професії «поліграфолог»» (м. Київ, Межрігіональна Академія управління персоналом, 14-15 жовтня 2017 року).
 9. ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту» (м. Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 19-20 жовтня 2017 року).
 10. Міжнародний круглий стіл «Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави» (м. Ірпінь, факультет підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, 27 жовтня 2017 року).
 11. VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (м. Київ, НАВС, 11 листопада 2017 року).
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» (м. Харків, ХНУВС, 15 листопада 2017 року).
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» (м. Київ, Інститут УДО КНУ ім. Тараса Шевченка, 24 листопада 2017 року).
 14. Круглий стіл, присвячений 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, ДНДІ МВС України, 11 грудня 2017 року).
 15. I Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные проблемы прикладной юридической психологии» [Электронный ресурс (г. Минск, Белорусский государственный университет, 23 ноября 2017 год).
 16. ІІІ Всеукраїнська заочна науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії» (м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 21 грудня 2017 року).
Новини
Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях
Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях
Аналіз асортименту сучасних антитепловізійних матеріалів
Аналіз асортименту сучасних антитепловізійних матеріалів
Тренінг з методів виявлення та розслідування радіаційних інцидентів
Тренінг з методів виявлення та розслідування радіаційних інцидентів
Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства
Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства
Публічні консультації щодо досягнення цілей<br />Програми діяльності Уряду
Публічні консультації щодо досягнення цілей
Програми діяльності Уряду
Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ
Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ
Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм
Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм
Фокусоване консультування та психосоціальна підтримка ветеранів і членів їхніх сімей
Фокусоване консультування та психосоціальна підтримка ветеранів і членів їхніх сімей
Використання поліграфа у правоохоронних органах
Використання поліграфа у правоохоронних органах
Міжнародний Конгрес з безпеки на транспорті»
Міжнародний Конгрес з безпеки на транспорті»
Основні права людини: розуміння та виклики
Основні права людини: розуміння та виклики
Третя практична конференція «Безпека в закладах освіти: від учня до вчителя»
Третя практична конференція «Безпека в закладах освіти: від учня до вчителя»
Навчальний тренінг «Врахування гендерного підходу в науковій діяльності»
Навчальний тренінг «Врахування гендерного підходу в науковій діяльності»
Державним науково-дослідним інститутом МВС України проведено Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України»
Державним науково-дослідним інститутом МВС України проведено Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України»

Зустріч із керівником NORLAU Probation Project

Психолого-правова профілактика насильства в учнівському середовищі

Про участь у Семінарі з політичного діалогу щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми в Україні (м. Київ, 6 лютого 2019 року)
Про участь у Семінарі з політичного діалогу щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми в Україні (м. Київ, 6 лютого 2019 року)

Про участь у роботі ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України»

Конференція Української асоціації представниць правоохоронних органів
Конференція Української асоціації представниць правоохоронних органів

Про розробку профілів поліцейських професій

Обговорення актуальних питань психологічного забезпечення з колегами Інституту психології імені. Г. Костюка АПН УкраїниПро участь у тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на сексуальне та гендерне насильство»

Участь у міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми досудового розслідування», присвяченій Дню слідчого України

Розроблення методичних рекомендацій «Психологічні аспекти протидії маніпулятивній та агресивній поведінці громадян» із серії «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності»

Участь у науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ»

Про участь у заході «Тиждень психології», присвяченому 70-річчю створення Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Участь у Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції»
Участь у Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції»