Науково-дослідна лабораторія психологічного забезпечення

Основні напрями діяльності

 • розроблення методологічних, методичних та організаційних засад психологічного забезпечення діяльності системи органів МВС України;
 • пошук, апробація і впровадження у практику новітніх психологічних технологій, відповідних навчальних, тренувальних, коригуючих методик та методичних прийомів, психодіагностичних комплексів для професійного психологічного відбору, підготовки, супроводу працівників Національної поліції України у навчальному процесі та практичній роботі;
 • виявлення та аналіз професійно шкідливих факторів і конкретних чинників, які призводять до несприятливих наслідків, особливо щодо психосоматичного здоров’я працівників системи органів МВС України;
 • розроблення психологічних технологій забезпечення професійної та особистої безпеки під час виконання службових обов’язків працівниками поліції у повсякденних та екстремальних ситуаціях;
 • здійснення експертизи наукових, науково-методичних та практичних розробок, запропонованих для психологічного забезпечення діяльності системи органів МВС України.

Результати наукової діяльності

Протягом 2017 року науково-дослідною лабораторією психологічного забезпечення здійснювалися наукові дослідження за напрямами:

 1. Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності.

  Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності : науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, В.Г. Бабенко, І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема. За ред. д.ю.н., проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 180 с.

 2. Вивчення особистості працівників поліції із використанням проективних методів психологічної діагностики.

  Аналітична довідка про вивчення психологічних особливостей професійної діяльності поліцейських Національної поліції України та використання психологічних методів і засобів з метою дослідження особистості працівників поліції;

  Вивчення особистості працівників поліції із використанням проективних методів психологічної діагностики: науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко, І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема; за ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука. – 164 с.

 3. Психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України.

  Аналітична довідка про вивчення психологічних особливостей ефективної управлінської діяльності та використання психологічних методів і засобів управління персоналом в підрозділах Національної поліції України;

  Психологічні умови підвищення ефективності управлінської діяльності керівників підрозділів Національної поліції України: монографія / В.П. Остапович. – 318 с.

 4. Психологічний супровід окремих аспектів професійної діяльності працівників «КОРД».

  Психологічний супровід окремих аспектів професійної діяльності працівників «КОРД»: науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, Л.А. Кирієнко; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука. – 172 с.

 5. Психолого-педагогічні особливості та специфіка підготовки поліцейського до застосування заходів фізичного впливу.

  Психолого-педагогічні особливості та специфіка підготовки поліцейського до застосування заходів фізичного впливу: посібник / В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, І.І. Пампура; за ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука.

  Дослідження триває. Результат очікується в квітні 2018 року.

Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у виконанні 36 позапланових експрес-досліджень та доручень, найбільш вагомі з яких:

 • методичні рекомендації «Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки» / Укладачі: В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Барко, І.П. Остапович; за заг. ред. В.О. Криволапчука (для Головного управління Національної поліції у Волинській області та Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА);
 • методичні рекомендації «Дії працівників патрульної поліції при виїздах на виклики, пов’язані із застосуванням насильства» / Авторський колектив: В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Богдан; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора В.О. Криволапчука (для Департаменту патрульної поліції Національної поліції України);
 • пропозиції до проекту Положення щодо організації системи психологічного забезпечення Національної поліції України;
 • пропозиції щодо тестування кандидатів на денну форму навчання за державним замовленням у ВНЗ із спеціальними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
 • проект методичних матеріалів «Психологічні аспекти поводження з особами, які перебувають у небезпечних психічних станах» для Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.
Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у:

 • семінарі «Спілкування працівників правоохоронних органів з громадянами», проведеному Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві;
 • засіданні Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України;
 • тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства, а також протидія їх вчиненню», організованому Консультативною місією Європейського союзу в Україні, Офісом демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та Харківським національним університетом внутрішніх справ;
 • тренінгу для поліцейських Департаменту карного розшуку Національної поліції України;
 • семінарі «Професійно-психологічне забезпечення діяльності працівників Національної поліції України» на ХІV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека–2017»;
 • тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства а також протидія їх вчиненню», організованому Консультативною місією Європейського союзу в Україні та Офісом демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ;
 • конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у 2017 році (підсумкове засідання експертної комісії);
 • робочій зустрічі з представниками Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України з питань розробки сучасних науково-обґрунтованих професіограм за видами поліцейської діяльності.
Підготовлені наукові видання та публікації:

 • Теорія, методика і тактика вогневої підготовки: навчально-методичний посібник / В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, І.В. Янко; за ред. д.ю.н., проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 236 с.
 • Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції: науково-практичний посібник / Кобець С.В., Остапович В.П., Кирієнко Л.А., Барко В.В.; за ред. доктора юридичних наук, професора В. О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 180 с.
 • Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності : науково-практичний посібник / В.П. Остапович, В.І. Барко, В.Г. Бабенко, І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема. За ред. д.ю.н., проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 180 с.
 • Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки : методичні рекомендації / уклад.: В.П. Остапович, В.І. Барко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Барко, І.П. Остапович; за заг. ред. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 96 с.
 • Забезпечення психологічного здоров’я працівників Національної поліції України : науково-практичний посібник / Барко В.І., Остапович В.П., Кирієнко Л.А., Пампура І.І., Барко В.В.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 168 с.
 • Дії працівників патрульної поліції при виїздах на виклики, пов’язані із застосуванням насильства : методичні рекомендації / уклад. В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура, В.В. Богдан ; за заг. ред. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 44 с. – (Серія «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності»).
 • Бабенко В.Г. Професійно-психологічна підготовка персоналу Національної поліції України: перспективи розвитку / В.Г. Бабенко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 246-254.
 • Бабенко В.Г., Бабенко Д.В., Бойко О.Г., Євдокимова Л.Г. Загальні основи фізичної протидії правопорушникам // Матеріали І Міжнародної електронної конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини». 11-12 жовтня 2017 року, Університет Ушинського (ПНПУ). – м. Одеса. – С. 33-37.
 • Бабенко В.Г., Бабенко Д.В., Євдокимова Л.Г. Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту». 19-20 жовтня 2017 року, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, ЧНПУ, 2016. Вип. 147, Т. 1. – С.22-25.
 • Бабенко В.Г., Хапсаліс Г.Л., Янченко І.М., Євдокимова Л.Г. Спортивний психолог як реальний помічник тренера // Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії: матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (21 грудня 2017 р.). – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2017.
 • Барко В.І, Остапович В.П., Барко В.В. Психологічні аспекти проведення когнітивного інтерв’ю при здійсненні професійного відбору правоохоронців // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 51–53.
 • Барко В.І. Можливості тренінгових технологій у професійно-психологічній підготовці фахівців Державної фіскальної служби України // Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави: матеріали доповідей міжнародного круглого столу (м. Ірпінь, 27 жовтня 2017 р.). – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017.
 • Барко В.І. Психологічні принципи отримання інформації в процесі співбесіди з кандидатом на посаду в поліцію // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми: матеріали всеукраїнська наук.-практ. конф. (Харків, 15 листопада 2017 р.). – Харків.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – С. 170-173.
 • Барко В.І. Толерантність до невизначеності та її врахування при підборі керівників правоохоронних органів / В.І. Барко // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (19 травня 2017 р.) / К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 6–11.
 • Барко В.І. Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович, В.В. Барко // Право і Безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-19.
 • Барко В.І. Психологічні можливості використання структурованого інтерв’ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 224-233.
 • Барко В.І. Структурна модель професійної управлінської компетентності керівника підрозділу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 224-230.
 • Барко В.І. Теоретичні засади вдосконалення професійного психологічного відбору кандидатів для Національної поліції України / В.І. Барко, С.В Бєлогурова, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 230-239.
 • Барко В.І. Психологічні вимоги до особистості керівника підрозділу Національної поліції України / В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 07 квіт. 2017 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 108–111.
 • Барко В.І. Вивчення ставлення поліцейських до керівництва з використанням методу семантичного диференціалу / В.І. Барко, В.В. Барко, Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 233-240.
 • Барко В.І. Значення принципу невизначеності у поліцейському менеджменті / В.І. Барко // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 90-96.
 • Барко В.І. Оптимізація професійного психологічного відбору кандидатів до НПУ / В.І. Барко // Право і безпека. – 2017. – № 1 (64). – С. 12-20.
 • Барко В.І. Професійна управлінська компетентність керівника підрозділу Національної поліції України: дефініції, зміст, структура / В.І. Барко, Л.А. Кирієнко, В.В. Барко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи розв’язання : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С.П. Бочарової (30 березня 2017 р., Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 147–149.
 • Барко В.І. Психолого-правові засади проведення поліграфних опитувань в системі МВС України // Наука і правоохорона. – 2017. – № 3 (37).
 • Барко В.І. Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до НПУ // Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 51-59.
 • Барко В.І., Кирієнко Л.А. Професійний психологічний відбір на службу до поліції з використанням адаптованого індивідуально-типологічного опитувальника // Право і безпека. – 2017. – № 3 (66). – С. 61-69.
 • Барко В.І., Остапович В.П. Адаптація індивідуально-типологічного опитувальника для використання при проведенні конкурсу на службу до поліції // Наука і правоохорона. – 2017. – № 3 (37).
 • Барко В.В. Психологічна готовність поліцейського менеджера до професійної діяльності / В.В. Барко // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 24 трав. 2017 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2017.
 • Кирієнко Л.А. Система психологічної допомоги у контексті реабілітації осіб з психотравмою / Л.А. Кирієнко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 247-254.
 • Котляр Ю.В. Психотехнології формування командної взаємодії підрозділів Національної поліції України / Ю.В. Котляр // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 239-246.
 • Пампура І.І. Особливості надання психологічної та соціальної допомоги жертвам торгівлі людьми / І.І. Пампура, Н.Ю. Ярема // Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту): матеріали доповідей міжнародного круглого столу (Маріуполь, 16-18 травня 2017 р.) / МВС України, Донецький юридичний інститут, Фонд Ганса Зайделя. – Маріуполь, 2017. – С. 12-19.
 • Пампура І.І., Ярема Н.Ю. Психологічний супровід окремих аспектів професійної діяльності працівників підрозділів поліції особливого призначення // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : матеріали VII Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 11 листоп. 2017 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, М. В. Костицький, С. Д. Гусарєв та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 322-325.
 • Свиридюк Н.П. Питання гендерної рівності в Україні: організаційний та правовий аспект / Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 61-69.
 • Свиридюк Н.П., Цюприк Н.О. Щодо психологічних аспектів діяльності слідчого під час допиту // Актуальні проблеми досудового розслідування : матеріали міжвідомчої наук.-практ. конф. (Київ, 5 липня 2017 р.). – К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2017. – С. 224-225.
 • Ярема Н.Ю. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Наука і правоохоронна. – 2017. – № 2 (36). – С. 240-247.
 • Ярема Н.Ю Проблема ризикованої поведінки дітей: сучасні тенденції / Н.Ю Ярема, І.І. Пампура // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 24 трав. 2017 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2017.
 • Ярема Н.Ю. Соціально-психологічні умови професійного становлення працівників Національної поліції України / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 07 квіт. 2017 р.); МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С. 85–87.
 • Ярема Н.Ю, Пампура І.І. Актуальні питання психологічного відбору в підрозділи «КОРД» Національної поліції України. // Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.). – К.: Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 157–158.
 • Ярема Н.Ю., Пампура И.И. Оказание психологической помощи в условиях гуманитарного кризиса в Украине // Современные проблемы прикладной юридической психологии [Электронный ресурс]: материалы I Междунар. науч.-практ. интернет- конф. / И. А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. Минск, 23 ноября 2017 г. – С. 245–250.
Участь у засіданнях конференцій, круглих столів, семінарів тощо

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи розв’язання» присвячена пам’яті професора С.П. Бочарової (м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 30 березня 2017 року).
 2. Науково-практична конференція «Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України» (м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 07 квітня 2017 року).
 3. Науково-практична конференція «Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи» (м. Київ, Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 19 травня 2017 року).
 4. Міжнародний круглий стіл «Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)» (м. Маріуполь, Донецький юридичний інститут МВС України, 16-18 травня 2017 року).
 5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи» (Київ, ДНДІ МВС України, 24 травня 2017 року).
 6. Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми досудового розслідування» (м. Київ, Навчально-науковий інститут №1 НАВС, 5 липня 2017року).
 7. І Міжнародна електронна конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» (м. Одеса, Університет Ушинського (ПНПУ), 11-12 жовтня 2017 року).
 8. Третя науково-практична конференція поліграфологів «Дослідження з використанням поліграфу в Україні: розвиток галузі та особливості становлення професії «поліграфолог»» (м. Київ, Межрігіональна Академія управління персоналом, 14-15 жовтня 2017 року).
 9. ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання і спорту» (м. Чернігів, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 19-20 жовтня 2017 року).
 10. Міжнародний круглий стіл «Побудова ефективної системи підготовки фахівців з фінансової безпеки держави» (м. Ірпінь, факультет підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, 27 жовтня 2017 року).
 11. VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (м. Київ, НАВС, 11 листопада 2017 року).
 12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми» (м. Харків, ХНУВС, 15 листопада 2017 року).
 13. Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України» (м. Київ, Інститут УДО КНУ ім. Тараса Шевченка, 24 листопада 2017 року).
 14. Круглий стіл, присвячений 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, ДНДІ МВС України, 11 грудня 2017 року).
 15. I Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные проблемы прикладной юридической психологии» [Электронный ресурс (г. Минск, Белорусский государственный университет, 23 ноября 2017 год).
 16. ІІІ Всеукраїнська заочна науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії» (м. Суми, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 21 грудня 2017 року).
Новини
Робоча зустріч провідних науковців психологічної галузі, психологів Сектору безпеки та оборони України
Робоча зустріч провідних науковців психологічної галузі, психологів Сектору безпеки та оборони України
Телемедичні технології для визначення та моніторингу функціонального стану працівників силових структур
Телемедичні технології для визначення та моніторингу функціонального стану працівників силових структур
Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях
Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях
Аналіз асортименту сучасних антитепловізійних матеріалів
Аналіз асортименту сучасних антитепловізійних матеріалів
Тренінг з методів виявлення та розслідування радіаційних інцидентів
Тренінг з методів виявлення та розслідування радіаційних інцидентів
Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства
Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства
Публічні консультації щодо досягнення цілей<br />Програми діяльності Уряду
Публічні консультації щодо досягнення цілей
Програми діяльності Уряду
Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ
Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ
Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм
Розвиток у працівників пробації навичок реалізації пробаційних програм
Фокусоване консультування та психосоціальна підтримка ветеранів і членів їхніх сімей
Фокусоване консультування та психосоціальна підтримка ветеранів і членів їхніх сімей
Використання поліграфа у правоохоронних органах
Використання поліграфа у правоохоронних органах
Міжнародний Конгрес з безпеки на транспорті»
Міжнародний Конгрес з безпеки на транспорті»
Основні права людини: розуміння та виклики
Основні права людини: розуміння та виклики
Третя практична конференція «Безпека в закладах освіти: від учня до вчителя»
Третя практична конференція «Безпека в закладах освіти: від учня до вчителя»
Навчальний тренінг «Врахування гендерного підходу в науковій діяльності»
Навчальний тренінг «Врахування гендерного підходу в науковій діяльності»
Державним науково-дослідним інститутом МВС України проведено Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України»
Державним науково-дослідним інститутом МВС України проведено Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України»

Зустріч із керівником NORLAU Probation Project

Психолого-правова профілактика насильства в учнівському середовищі

Про участь у Семінарі з політичного діалогу щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми в Україні (м. Київ, 6 лютого 2019 року)
Про участь у Семінарі з політичного діалогу щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми в Україні (м. Київ, 6 лютого 2019 року)

Про участь у роботі ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України»

Конференція Української асоціації представниць правоохоронних органів
Конференція Української асоціації представниць правоохоронних органів

Про розробку профілів поліцейських професій

Обговорення актуальних питань психологічного забезпечення з колегами Інституту психології імені. Г. Костюка АПН УкраїниПро участь у тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на сексуальне та гендерне насильство»

Участь у міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми досудового розслідування», присвяченій Дню слідчого України

Розроблення методичних рекомендацій «Психологічні аспекти протидії маніпулятивній та агресивній поведінці громадян» із серії «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності»

Участь у науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми психологічного забезпечення службово-бойової діяльності НГУ»

Про участь у заході «Тиждень психології», присвяченому 70-річчю створення Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Участь у Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції»
Участь у Міжвідомча науково-практична конференція «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції»