Науково-організаційний відділ

Основні напрями діяльності

 • організація та координація роботи з підготовки проектів планів ДНДІ щодо наукової та науково-технічної діяльності, основних науково-організаційних заходів ДНДІ;
 • забезпечення контролю за виконавчою дисципліною в ДНДІ по якісному та своєчасному виконанню рішень, постанов Уряду, наказів та доручень керівництва МВС і ДНДІ, планів робіт МВС (в межах компетенції ДНДІ) та ДНДІ;
 • та аналіз в межах компетенції виконання підрозділами ДНДІ науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, передбачених планами ДНДІ, а також підготовка звіту за рік щодо виконання НДДКР ДНДІ;
 • розроблення проектів наказів, положень в межах компетенції щодо науково-організаційної діяльності ДНДІ;
 • розроблення проектів наказів щодо проведення та приймання НДДКР (етапів та робіт в цілому);
 • організаційне забезпеченнянарад керівного складу ДНДІ;
 • виконання комплексу заходів щодо захисту інтелектуальної власності, створеної співробітниками ДНДІ у ході здійснення наукових досліджень та науково-технічних розробок;
 • організаційне забезпечення державної реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації;
 • організація міжнародної діяльності ДНДІ;
 • координація роботи щодо формування Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності МВС;
 • моніторинг тематики дисертаційних робіт, підготовка яких здійснюєтьсяв МВС та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ;
 • розробка та супроводження бази даних єдиного обліку матеріалів впровадження результатів наукових досліджень у законодавчу діяльність, правоохоронну практику і освітній процес вищих навчальних закладів;
 • проведення комплексу робіт щодо поповнення бази даних затверджених та захищених дисертаційних робіт в системі МВС.

Новини
Відеоконференція з онлайн-звітування Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Відеоконференція з онлайн-звітування Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
Науково-практичний семінар «Глобалізаційні виклики сучасності»
Науково-практичний семінар «Глобалізаційні виклики сучасності»
Всеармійський конкурс «Кращий винахід року»
Всеармійський конкурс «Кращий винахід року»
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Основні права людини: розуміння та виклики
Основні права людини: розуміння та виклики
Круглий стіл на тему «Електронне кримінальне провадження»
Круглий стіл на тему «Електронне кримінальне провадження»

Про участь у робочій зустрічі з міжнародним експертом Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо розроблення Національної Стратегії інтелектуальної власності

Презентація «Німецько-української юридичної бази даних»
Презентація «Німецько-української юридичної бази даних»

Інформація про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи».
Інформація про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи».