Науково-дослідна лабораторія криміналістичної та спеціальної техніки

Основні напрями діяльності

Пріоритетними напрямами діяльності лабораторії є розробка:
 • експрес-тестів ідентифікації хімічних речовин (наркотичних, психотропних, вибухових тощо, а такожалкоголю);
 • обладнання та запахових імітаторів наркотичних, психотропних і вибухових речовин;
 • латентних маркувальних речовин (люмінофори, спецмаркери тощо);
 • матеріалів, речовин та обладнання виявлення відбитків пальців, їх дактилоскопування і дослідження у лабораторних умовах;
 • приладів і обладнання огляду місця події;
 • програмно-апаратних комплексів для виконання криміналістичних експертиз (балістичної, фоноскопічної, автотехнічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів тощо);
 • оглядових приладів та обладнання контролю важкодоступних місць;
 • малогабаритних оптичних систем;
 • кайданків та інших засобів обмеження рухомості затриманих;
 • технічних засобів та спеціального обладнання для локалізації, транспортування й знешкодження вибухонебезпечних предметів та пристроїв;
 • наборів інструментів та обладнання для проведення вибухових робіт;
 • інструментів примусового відчинення приміщень та малогабаритних підривних пристроїв руйнування перешкод;
 • спорядження для подолання фортифікаційних перешкод (рівчаків, ескарпів, контрескарпів тощо).

Основними завданнями лабораторії є:

 • проведення пошукових, прикладних науково-досліднихта дослідно-конструкторських робітв інтересах МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ) з метою розроблення зразків технічних засобів, науково-методичного забезпечення їх впровадження та використання;
 • здійснення авторського супроводження результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також визначення ефективності впровадження їх результатів у практичну діяльність МВС та ЦОВВ;
 • моніторинг сучасних наукових досягнень та інноваційних продуктів в галузі розроблення та застосування спеціальної техніки, а такожпідготовка пропозицій щодо їх практичного використання в діяльності МВС та ЦОВВ;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, семінарів, нарад, виставок за напрямами діяльності.
Для реалізації усіх зазначених вищезавдань лабораторія оснащена сучасними повіреними засобами вимірювальної техніки й каліброваним обладнанням.
Новини

Засідання Науково-технічної ради

Співпраця з радіотехнічним факультетом НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Співпраця з Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Проблеми бойового та логістичного забезпечення складових сектору безпеки і оборони України

Всеармійський конкурс «Кращий винахід року»
Всеармійський конкурс «Кращий винахід року»

Вічна пам’ять!

Участь у спеціальній підготовці за темою «Організація кінологічного забезпечення у Державній фіскальній службі України» (м. Хмельницький, 20–22 лютого 2019 року)

Про участь працівників ДНДІ МВС України в міні-виставці британських компаній «Оборона та Безпека»Окремі аспекти встановлення стану сп’яніння поліцейськими в Україні

Про сучасні електронні системи фіксації даних під час огляду місця події

Створення сучасного обладнання для примусового відчинення приміщень
Створення сучасного обладнання для примусового відчинення приміщень
Створення сучасного обладнання руйнування перешкод
Створення сучасного обладнання руйнування перешкод