Науково-дослідна лабораторія кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності

Основні напрями діяльності

 • аналіз та прогнозування розвитку суспільно-політичних та соціально-економічних процесів (факторів), які впливають на виконання завдань, віднесених до сфери відповідальності МВС, стан, структуру та динаміку злочинності в державі;
 • моніторинг стану публічної безпеки та правопорядку в державі, аналіз та прогнозування стану, структури та динаміки злочинів в Україні та її регіонах, рівня їх суспільної небезпечності, визначення основних тенденцій їх подальшого розвитку;
 • апробація новітніх методик і технологій аналізу та прогнозування злочинності;
 • визначення стану окремих видів злочинів, факторів, що їх зумовлюють, заходів боротьби з ними;
 • розробка заходів протидії злочинності у сфері економічної діяльності;
 • дослідження теоретичних, нормативних та організаційних засад запобігання злочинності та окремим видам злочинної поведінки;
 • розробка та експертиза законодавчих та інших нормативно-правових актів за напрямами роботи НДЛ, підготовка відповідних висновків;
 • дослідження та аналіз стану громадської думки про злочинність і діяльність поліції щодо протидії їй.

Результати наукової діяльності

Протягом 2017 року науково-дослідною лабораторією кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності здійснювалися наукові дослідження за напрямами:

 1. Кримінальна ситуація в Україні у 2016-2017 рр. та прогноз її розвитку на найближчі роки.

  Аналітична довідка про основні тенденції розвитку безпекової ситуації в Україні та стан виконання пріоритетних завдань центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ України за 2016 рік.

  Аналітична довідка про основні тенденції розвитку безпекової ситуації в Україні та стан виконання пріоритетних завдань центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, за 1 квартал 2017 року.

  Аналітична довідка про основні тенденції розвитку безпекової ситуації в Україні та стан виконання пріоритетних завдань центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, за 1 півріччя 2017 року.

  Аналітична довідка про основні тенденції розвитку безпекової ситуації в Україні та стан виконання пріоритетних завдань центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, за 9 місяців 2017 року.

  Аналітична довідка «Практика застосування кримінальних покарань в Україні у 2004–2016 рр.: основні тенденції».

  Аналіз результатів опитування студентів м. Києва щодо стану злочинності у місті та діяльності поліції по боротьбі з нею за 2002–2016 рр.

  Аналіз результатів експертного опитування працівників поліції, які навчаються у НАВС, щодо стану злочинності та діяльності поліції по боротьбі з нею за 2003-2016 рр.

 2. Безпека від злочинних посягань в регіонах України: моніторинг тенденцій та факторів впливу.

  Аналітична довідка щодо вивчення методології статистичного дослідження регіональної диференціації в Україні та в інших країнах світу.

  Аналітичний огляд «Моніторинг основних тенденцій криміналізації в Україні та її регіонах.

 3. Злочинність неповнолітніх в Україні: кримінологічна характеристика та заходи запобігання.

  Дослідження триває. Результат очікується в березні 2018 року.

 4. Методичне забезпечення прогнозування злочинності в Україні.

  Аналітична довідка «Аналіз теорії і практики використання методів прогнозування злочинності в різних країнах світу».

 5. Опитування працівників поліції щодо задоволеності роботою та ходом реформування Національної поліції України.

  Науково-аналітичний огляд результатів соціологічного опитування працівників поліції щодо реформування системи МВС.

 6. Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері проведення операцій з об’єктами нерухомого майна.

  Аналітична довідка «Види кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері проведення операцій з об'єктами нерухомого майна».

 7. Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у сфері землевідведення, обігу та використання земельних ресурсів, зокрема пов’язаних з незаконним відчуженням та зміною цільового призначення земельних ділянок.

  Аналітична довідка «Види кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері землевідведення, обігу та використання земельних ресурсів, зокрема, пов'язаних з незаконним відчуженням та зміною цільового призначення земельних ділянок».

 8. Виявлення та попередження кримінальних та інших правопорушень, що вчиняються у процесі придбання, поставки матеріальних цінностей до державного матеріального резерву та управління ним.

  Аналітична довідка «Види кримінальних правопорушень, що вчиняються у процесі придбання, поставки матеріальних цінностей до державного матеріального резерву та управління ним».

  Дослідження триває.

 9. Модель поліцейської діяльності, керованої аналітикою: загальні засади та методологічне забезпечення.

  Дослідження триває. Результат очікується в грудні 2019 року.

 10. Оцінювання загроз резонансних злочинів та організованої злочинності в Україні за методологією Європолу «SOCTA-2017».

  Дослідження триває. Результат очікується в грудні 2019 року.

Протягом 2017 року працівники лабораторії взяли участь у виконанні 29 позапланових експрес-досліджень та доручень, найбільш вагомі з яких:

 • Аналітична довідка «Аналіз стану національної безпеки України у сфері відповідальності МВС у 2016 році та прогноз його розвитку на 5-річний період».
 • Аналітична довідка «Оцінка стану криміногенної і безпекової ситуації в Україні у 2016 році та прогноз їх розвитку у найближчі роки».
 • Пропозиції та зауваження до проекту Концепції протидії організованій злочинності, розробленої на виконання Стратегії національної безпеки України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджених Указами Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 та від 14 березня 2016 р. № 92/2016.
 • Зауваження та пропозиції до проекту Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року.
 • Зауваження та пропозиції щодо проекту Стратегії сталого розвитку на період до 2030 року, розробленого ПРООН в Україні.
Підготовлені наукові видання та публікації:

 • Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія / за заг. ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського. – К., 2017. – 593 с. (відповідальний редактор – Мартиненко О.А.).
 • Stake holders Report prepared by the Coalition of Ukrainian human rights organizations on preparation to the UPR (“UPR Coalition”). The Report is submitted for the Universal Periodic Review by the United Nations 28th Session of The United Nations Human Rights Councilon the Universal Periodic Review (the third cycle), 2017 (Мартиненко О.А. в групі авторів).
 • Індикатори місцевої правозахисної паспортизації: Інструмент моніторингу та оцінювання діяльності місцевої влади щодо реалізації та захисту прав людини [Науково-практичне видання]. – Київ, 2017. – 47 с. (Мартиненко О.А. в групі авторів).
 • Музика А.А. 32 статті у Великій українській юридичній енциклопедії: у 20 т. – Харків: Право, 2016. – Т. 17: Кримінальне право / ред. кол.: В.Я. Тацій (голова), В.І. Борисов (заст. голови та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2017. – 1064 с.
 • На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України / А. Б. Блага, І. В. Загороднюк, Т. Р. Короткий, О. А. Мартиненко, М. О. Медведєва, В. В. Пархоменко; за заг. ред. А. П. Бущенка. – К., КИТ, 2017. – 88 с.На межі виживання: знищення довкілля під час збройного конфлікту на сході України / А. Б. Блага, І. В. Загороднюк, Т. Р. Короткий, О. А. Мартиненко, М. О. Медведєва, В. В. Пархоменко; за заг. ред. А. П. Бущенка. – К., КИТ, 2017. – 88 с.
 • Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Сучасні світові правові процеси» (для підготовки докторів філософії в докторантурі та ад’юнктурі за спеціальністю Право (081) – Заяць Н.В., Свиридюк Н.П. – К. : НАВС, 2017.
 • Незаконні затримання та катування, здійснені українською стороною в зоні збройного конфлікту на Сході України: Інформаційний звіт Української Гельсінської спілки з прав людини, Харківської правозахисної групи та неурядової організації «TruthHounds»/ Андрій Гладун, Світлана Валько, Ярополк Бриних, Сергій Мовчан, Олег Мартиненко, Яніна Смелянська. Науково-практичне видання – Київ, 2017. – 28 с.
 • Практика застосування Верховним Судом України положень Загальної частини Кримінального кодексу України [уклад. О. П. Горох]; За заг. ред. А. А. Музики. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 524 с.
 • Практика застосування Верховним Судом України положень Особливої частини Кримінального кодексу України [уклад. О. П. Горох]; За заг. ред. А. А. Музики. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 915 с.
 • Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту / А. Б. Блага, О. А. Мартиненко, Б.С. Мойса, Р.В. Шутов; за заг. ред. О.А. Мартиненка. – К., 2017. – 85 с.
 • Энциклопедия уголовного права. Т. 25. Преступления в сфере компьютерной информации. – СПб: Изданиепрофессора Малинина – МИЭП при МПА ЕврАзЭС. СПб., 2017 [Музыка А.А., Карчевский Н.В. Уголовно-правовое отражение тенденций информатизации общества: постановка проблемы и основные направления ее решения (§ 1 главы I «Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации»). – С. 3 – 37; Музыка А.А., Карчевский Н.В. Генезис развития преступлений в сфере компьютерной информации (§ 3 главы I «Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации»). – С. 44 – 62; Музыка А.А., Карчевский Н.В. Глава II. Неправомерный доступ к компьютернойинформации. – С. 215 – 342].
 • Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники,документи та матеріали (1917–2017 рр). Том 7. МВС Української РСР у період загострення кризи радянської системи і перебудови (грудень 1968р.–23 серпня 1991 р.). К., 2017. 959 с. (Ярмиш О.Н. - член авторського колективу).
 • Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. У пяти томах. Т.т. 1–2. – К.: Прометей, 2017 (Ярмиш О.Н. член редколегії).
 • Pohorila N.B., Bova A.A. Impact of life strategies of scooland their parental resources on children's aspinations in Ukraine and Georgia // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 254–264.
 • Баліна С.Н. Кримінальні правопорушення, пов'язані з операціями з нерухомим майном: аналіз статистичних даних за 2013–2016 рр. / Актуальні питання удосконалення правоохоронної діяльності [Текст]: матеріали XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017» та XXII Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017» (Київ, 10–13 жовт., 2017 р.; 17–20 жовт. 2017 р.). – Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2017. – С. 14–27.
 • Баліна С.Н. Кримінологічний аналіз статистичних показників злочинності в установах, підприємствах, організаціях України за видами економічної діяльності за 2013–2015 рр. // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 133–142.
 • Баліна С.Н. Роль громадськості у впливі на злочинність: зарубіжний досвід / Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали міжвуз.наук.-практ. конфер. (Київ, 24 берез. 2017 р.): у 2 ч. [редкол.: В.В. Черней, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч.1. – С.97–101.
 • Баліна С.Н., Расюк А.О. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2. – С. 172–180.
 • Близнюк І.Л., Сахарова О.Б. Деякі аспекти виявлення та попередження злочинів та інших правопорушень, що вчиняються у сфері обігу засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів і агрохімікатів / Актуальні питання удосконалення правоохоронної діяльності [Текст]: матеріали XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017» та XXII Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017» (Київ, 10–13 жовт., 2017 р.; 17–20 жовт. 2017 р.). – Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2017.
 • Бова А.А. Аналіз чинників задоволеності службою працівників системи МВС України (зіставлення класифікаційних моделей) // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека – 2016» та XXI Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2016» (11–14 жовтня 2016 р.; 18–21 жовтня 2016 р.) / К., Х, : Могулін 2016. – 326 с. (С. 6–11).
 • Бова А.А. Визначення факторів задоволеності працівників МВС України службою за допомогою методів багатовимірного статистичного аналізу // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3. – С. 316–323.
 • Бова А.А. Впровадження геоінформаційних систем як напрям удосконалення аналізу кримінальної ситуації (іноземний досвід) // Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів: зб. матер. міжвідом. наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2016 року). – Київ: Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2016. – С. 47–48.
 • Бова А.А. Забезпечення власної особливої безпеки студентською молоддю м. Києва // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки сьогодні». – Вінниця: ТОВ «Ніланд–ЛТД», 2017. – С. 114–118.
 • Бова А.А. Історія картографування злочинності // Кримінологічна теорія та практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 березня 2017 р.) : у 2 ч. / редкол.: В.В. Черней, С.Д. Гусаров, С.С. Чернявський та ін. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч.1. – С. 107–111.
 • Бова А.А. Методичні аспекти кроснаціональних соціологічних опитувань щодо віктимізації та безпеки // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 143–148.
 • Бова А.А. Організація соціологічних опитувань потерпілих від злочинів щодо задоволеності роботою поліції Великобританії // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 9 грудня 2016 р.). – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 56–60.
 • Бова А.А. Протестний потенціал населення постмайданної України: виявлення емпіричних зв'язків // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: збірник тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Київ, 24 травня 2017 р.). – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 264–270.
 • Бова А.А. Удосконалення аналізу злочинності в Україні за допомогою геоінформаційних технологій // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 березня 2017 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 100–102.
 • Бова А.А. Факторы доверия населения к полиции // SOCIO ПРОСТІР: междисциплинарный электронный сборник научных работ по социологии и социальной работе. – 2016. – № 5. – С. 55–61.
 • Бова А.А., Беленок А.А. Досуговые практики в повседневной жизни киевского студенчества // Соціальні виміри суспільства. – 2016. – Випуск / (19). – С. 437–459.
 • Бова А.А., Бєлєнок А.А. Транспортные практики киевских студентов // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми гуманітарних наук». – Вінниця : ТОВ «Ніланд–ЛТД», 2017. – С. 22–28.
 • Бова А.А., Бєлєнок О.А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) // Український соціум. – 2016. – № 2 (57). – С. 8–19.
 • Бова А.А., Бєлєнок О.А. Страхи сучасного київського студентства // Матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість», 25–26 трав. 2017 р. (м. Київ). Наукове видання / Київ. Нац ун-т ім. Т. Шевченка [під заг.ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С. 25–27.
 • Бова А.А., Репік І.А. Визначення економічного еквіваленту вартості життя людини та трудовий потенціал покоління / Актуальні питання удосконалення правоохоронної діяльності [Текст]: матеріали XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017» та XXII Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017» (Київ, 10–13 жовт. 2017 р.; 17–20 жовт. 2017 р.). – Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2017.
 • Коцюбинська Ю.М. Удосконалення кримінально-правових норм щодо протидії правопорушенням у сфері виборчого права // Закарпатські правові читання : тези доповіді ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20–22 квітня 2017 р). – Ужгород, 2017. – Т.1. – С. 364–369.
 • Коцюбинська Ю.М., Свірін М.О. Стан та особливості запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом у сучасних умовах // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 214–222.
 • Кулик О.Г. Злочинність як соціальне явище: суттєві ознаки та визначення поняття // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 125–132.
 • Кулик О.Г. Каральна політика України на сучасному етапі: основні тенденції // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 2 грудня 2016 р.) – Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2016. – 402 с. – С. 136–139.
 • Кулик О.Г. Проблема латентної злочинності та її кримінологічне значення // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 132–136.
 • Кулик О.Г. Соціально-психологічні фактори злочинності // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3. – С. 198–205.
 • Кулик О.Г. Сучасна криміногенна ситуація в Україні // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах: збірн. матер. постійн. діюч. семінару (м. Миколаїв, 1–3 червня 2017 р.), за заг. ред. д.ю.н., проф. Комарницького, к.ю.н., доцента Коміссарова, к.ю.н., проф. Б.І. Бараненка. – Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 196 с. – С. 24–32.
 • Лубенець І.Г. Насильство серед учнів шкіл Києва та результати соціологічних досліджень // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека – 2016» та XXI Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2016» (11–14 жовтня 2016 р.; 18–21 жовтня 2016 р.) / К., Х: Могулін 2016. – 326 с. (С. 31–40).
 • Лубенець І.Г. Причини злочинності неповнолітніх / Актуальні питання удосконалення правоохоронної діяльності [Текст]: матеріали XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017» та XXII Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017» (Київ, 10–13 жовт., 2017 р.; 17–20 жовт. 2017 р.). – Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2017.
 • Музика А.А. Майбутній закон про медіацію потребує посилення приватного начала у кримінально-виконавчих відносинах // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.). – Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 278–281.
 • Музика А.А. Дружнє вітання з елементами науковості: про кримінально-правову кваліфікацію // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3. – С. 358–366.
 • Музика А.А. Кримінальне право // Електронне наукове видання «Вісник Асоціації кримінального права України». – 2017. – № 1(8). – С. 270 – 275 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/21_Muzika.pdf
 • Музика А.А. Потерпілий від злочину має набути у кримінальному праві реального статусу // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 7.
 • Наумова І.В. Оцінка молоддю проблеми злочинності та діяльності органів поліції щодо боротьби з нею // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 166–173.
 • Наумова І.В. Ступінь віктимізації студентів м. Києва: результати моніторингового дослідження // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3. – С. 215–222.
 • Оцел В.В. Погіршення кримінальної ситуації у регіонах України: деякі тенденції // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (3 березня 2017 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – 1067 с. – С. 338–341.
 • Оцел В.В. Результати вивчення вироків загальних судів України за злочини, вчинені організованими злочинними групами // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 197–206.
 • Попович В.М. Методологічні засади імплементації норм міжнародного кримінального права в законодавство України // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3. – С. 229–238.
 • Расюк А.О. Криміналізація економіки: теоретико-методологічні підходи до визначення поняття // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). –С. 174–181.
 • Расюк А.О. Особливості охорони аграрних відносин від рейдерських посягань / Актуальні питання удосконалення правоохоронної діяльності [Текст]: матеріали XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017» та XXII Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017» (Київ, 10–13 жовт., 2017 р.; 17–20 жовт. 2017 р.). – Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2017. – С. 249–257.
 • Расюк А.О. Судимість як конструктивний елемент повторності та рецидиву злочинів: проблемні питання // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека – 2016» та XXI Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2016» (11–14 довтня 2016 р.; 18–21 жовтня 2016 р.) / К., Х, : Могулін 2016. – 326 с. (С. 46–54).
 • Расюк А.О. Функції поліцейських служб Великої Британії, Франції та Італії // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доповіді Міжнар. наук-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 273–276.
 • Сахарова О.Б. Особливості організаційної інфраструктури запобігання корупції в Україні // Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії: матер. міжнар. круглого столу (Київ, 9–10 листоп. 2017 р.) / В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 216–219.
 • Свиридюк Н.П. Оцінювання ризиків організованої злочинності як визначальний та важливий організаційний інструмент / Н. П. Свиридюк // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України : збірник тез IV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10 листоп. 2017 р.). – Одеса : ОДУВС, 2017. С. 61–64.
 • Свиридюк Н.П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект / Н.П. Свиридюк // Наука і правоохоронна.– 2017. – № 2. – С. 61–68.
 • Свиридюк Н.П. Принципи адміністративно-правового регулювання в сфері гендерної політики держави / Н. П. Свиридюк, Н. В. Цюприк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2017. – № 1. – С. 81–85.
 • Свиридюк Н.П. Щодо окремих питань реалізації процесу національного оцінювання ризиків організованої злочинності / Н. П. Свиридюк // Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 30 лист. 2017 р.) : – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 294–297.
 • Свиридюк Н.П. Щодо питань криміналізації діянь у сфері професійної діяльності на фондовому ринку України / Н. П. Свиридюк // Підприємство, господарство і право. – 2017. – № 1 (251). – С. 198–202.
 • Толочко Г.В. Залежність між оцінками працівниками поліції проблеми злочинності та протидії їй та стажем їх правоохоронної діяльності / Актуальні питання удосконалення правоохоронної діяльності [Текст]: матеріали XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017» та XXII Міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека 2017» (Київ, 10–13 жовт., 2017 р.; 17–20 жовт. 2017 р.). – Київ: Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2017.
 • Толочко Г.В. Оцінка працівниками поліції динаміки злочинності та діяльність поліції по боротьбі з нею // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 223–228.
 • Ярмиш О.Н. Греченко В.А. Початки досліджень історії права Київської Русі на українських землях у 1810-х рр.. // Історико-правовий часопис. – 2017. – №1. – С. 9–20.
 • Ярмиш О.Н. Конституція України 1996 р.: історико-правовий та безпековий виміри // Конституція України – основа консолідації суспільства і держави. Кр. Стіл. – Київ, 26 червня 2017 р. – К., 2017. – С. 46–51.
Участь у засіданнях конференцій, круглих столів, семінарів тощо

 1. Виступ з доповіддю на тему «Громадська думка та оцінка діяльності поліції (методичні підходи)» на науковій конференції «Методологія і методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто» (24 січня 2017 р., Інститут соціології НАН України). (Бова А.А. ).
 2. Виступ з доповіддю на тему «Правова основа національної безпеки потребує удосконалення» на VII міжнародній науково-практичній конференції «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми» (Київ, 24 лютого 2017 р). (Ярмиш О.Н.).
 3. Виступ з доповіддю на тему «Гуманізація кримінального законодавства України чи безпідставна декриміналізація суспільно-небезпечних діянь» на щорічних Закарпатських правових читаннях (Юридичний факультет ДВНЗ УЖНУ, Ужгород – травень 2017) (Попович В.М.).
 4. Виступ з доповіддю на тему «Злочинність як загроза національній безпеці України в сучасних умовах» на засіданні Міжнародного круглого столу «Протидія торгівлі людьми» (Маріуполь, 18–19 травня 2017 р.). (Ярмиш О.Н.).
 5. Виступ з доповіддю на тему «Протестні наміри населення постмайданної України: виявлення емпіричних закономірностей» на науково-практичній інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки 2017 в Україні «Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи» (24 травня 2017 року) (Бова А.А.).
 6. Виступ з доповіддю на тему «Страхи сучасного київського студентства» на XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість» (25–26 травня 2017 р., м. Київ, КНУ ім. Шевченка). (Бова А.А.).
 7. Виступ з доповіддю на тему «Революція і спецслужби» на 36 Міжнародній історично-правовій конференції «Еволюційні і революційні процеси в історії держави, права і політико-правової думки» (Дніпро, 1–3 червня 2017 р.). (Ярмиш О.Н.).
 8. Виступ з доповіддю на тему «Стан і перспективи реформування правоохоронної системи України» на XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи» (Луцьк, 16–17 червня 2017 р.). (Ярмиш О.Н.).
 9. Виступ з доповіддю на тему «Конституція України 1996 р.: історико-правовий та безпековий виміри» на засіданні Круглого столу «Конституція України – основа консолідації суспільства і держави» (Київ, 26 червня 2017р.). (Ярмиш О.Н.).
 10. Виступи з доповідями на семінарі в рамках XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека – 2017» (10 жовтня 2017 р., м. Київ) (Бова А.А., Лубенець І.Г., Расюк А.О.).
 11. Виступ з доповіддю на тему «Інноваційний розвиток суспільств в умовах інтеграції правових систем» на науково-практичному семінарі «Правова система України в умовах трансформації суспільства» (Київ, 2 листопада 2017 року, НАУ). (Свиридюк Н.П.).
 12. Виступ з доповіддю на тему «Щодо окремих питань реалізації процесу національного оцінювання ризиків організованої злочинності» на Міжвузівській науково-практичній конференції «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку», присвяченій Всеукраїнському тижню права (Київ, 30 листопада 2017 р., НАВС). (Свиридюк Н.П.).
 13. Виступ з доповіддю на тему «Корупційні ризики антикорупційної діяльності в Україні» на 11 Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (Київ,НАВС, 8 грудня 2017 р.). (Ярмиш О.Н.).
 14. Участь у VII Міжнародній конференції «Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформ», (Центр Разумкова, Київ, 29.03.17). (Мартиненко О.А.).
 15. Участь у ІІ Міжнародній конференції з питань цивільно-військового співробітництва «Комплексний підхід до вирішення проблем захисту цивільного середовища в районах збройного конфлікту на Сході України» (Київ, готель «Братислава», 04–05.04.17) (Мартиненко О.А.).
 16. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (5–6 квітня 2017 р., Академія праці, соціальних відносин і туризму) (Мельник О.О.).
 17. Участь у Конференції «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя». Координатор проведення ОБСЄ в Україні спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за фінансової підтримки Уряду Канади (м. Київ, 30–31 березня та 13–14 квітня 2017 р.) (Мельник О.О.).
 18. Участь у Міжнародній науковій конференції «Пост-конфліктне та перехідне правосуддя: міжнародний досвід та український контекст» // Internationalconference «Post-conflictand Transitional Justice: international experience and the Ukrainian context» (26–27 травня 2017, Київ, USAID). (Мартиненко О.А.).
 19. Участь у Міжнародній конференції »Права людини та урядування у секторі безпеки: виклики реформ в Україні» (Київ, готель «Національний», Центр Разумкова, 21–22.06.17) (Мартиненко О.А.).
 20. Участь у Міжнародній конференції «Права людини в Україні: точка відліку» (ПРООН, Центр інформації про права людини, Київ, вул. Ярославів Вал, 22, 05–06.07.17) (Мартиненко О.А.).
 21. Участь у Конференції ОБСЄ "HumanDimensionofSecurityinUkraine" (Київ, вул. Десятинна 12, артхол D12, 26–27.09.17) (Мартиненко О.А.).
 22. Участь у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасна гуманітаристика» (13 жовтня 2017 року, м. Переяслав-Хмельницькій, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди) (Бова А.А.).
 23. Участь у XII міжнародній науково-практичній конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 р.) (Бова А.А.).
 24. Участь у Міжнародній конференції, присвяченій 5 річниці прийняття Кримінально-процесуального кодексу України: виклики та перспективи вдосконалення (КМЄС в Україні, Комітет ВРУ з питань забезпечення діяльності правоохоронних органів, 22 листопада 2017 р., м. Київ, President Hotel, вул. Госпітальна, 12) (Расюк А.О.).
 25. Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ» (24 листопада 2017 року на базі Інституту кримінально-виконавчої служби) (Музика А.А.).
 26. Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню філософії (Херсонський аграрний державний університет, кафедра філософських і соціально-гуманітарних дисциплін, м. Херсон, 26 листопада 2017 р.) (Бова А.А.).
 27. Участь у Все українській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та ОРД» (03.03.2017, Національна академія прикордонної служби України) (Близнюк І.Л., Сахарова О.Б., Бова А.А., Оцел В.В.).
 28. Участь у міжвузівській науково-практичній конференції «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (24 березня 2017 року, НАВС, пл. Солом’янська, 1) (Бова А.А., Баліна С.Н.).
 29. Участь у ІХ науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми гуманітарних наук» (наукова ініціатива «Універсум», 27 серпня 2017 р., м. Краматорськ) (Бова А.А.).
 30. Участь у Х науково-практичній конференції «Суспільні науки сьогодні» (22 вересня 2017 року, м. Краматорськ) (Бова А.А.).
 31. Участь у ХІ науково-практичній конференції «Гуманітарна думка» (20 жовтня 2017 року, м. Краматорськ, наукова ініціатива «Універсум») (Бова А.А.).
 32. Участь у Міжнародному семінарі «Финансове розслідування як ключовий етап успішної протидії економічним злочинам», який проводився за підтримки «TAIEX (TechnicalAssistanceInformation Exchange)», 13–14.02.2017) (Сахарова О.Б.).
 33. Член журі Міжнародного курсантсько-студентського форуму «STUDIO ВЕСНА 2017» (науково-практична частина – проведення конференції «Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє» (21 квітня 2017 р. на базі Міністерства юстиції України) (Музика А.А.).
 34. Участь у міжнародному семінар-тренінгу «Кримінальний аналіз», який проводили з метою ознайомлення українських фахівців із досвідом щодо використання кримінального аналізу при розкритті злочинів представники правоохоронних органів Французької Республіки експерт Національного центру підготовки кримінальної поліції, майор жандармерії ФрансісГійо, а також помічник аташе з правоохоронних питань Посольства в Україні Стефан Кроз (7–9 листопада 2017 рік, місто Київ) (Свиридюк Н.П.).
 35. Участь у постійно діючому семінарі «Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах» (м. Миколаїв, ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 1–3 червня 2017 р.) (Кулик О.Г.).
 36. Участь у семінарі в рамках XIV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя і безпека – 2017» (10 жовтня 2017 р., м. Київ) (Баліна С.Н., Сахарова О.Б., Близнюк І.Л., Толочко Г.В.).
 37. Участь у семінарі, присвяченому презентації перекладу книги Бенджаміна Айзехена і Стівена Стоквелла «Единбурзький погляд на історію демократії», який проводили експерти Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» (Інститут соціології НАН України, 14.11.2017) (Бова А.А.).
 38. Участь у XII науково-практичній конференції «Суспільні науки в Україні та світі» (17 листопада, м. Краматорськ, Наукова ініціатива «Універсум») (Бова А.А.).
 39. Участь у засіданні Круглого столу «Дотримання норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території України. Гуманітарний зріз Донбасу» (Комітет ВРУ з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, 23.02.17) (Мартиненко О.А.).
 40. Участь у засіданні Круглого столу «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні» (Київський інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 23.04.17) (Мартиненко О.А.).
 41. Участь у засіданні Круглого столу на тему «Медіація. Перспективи впровадження в кримінально-виконавчу систему України» (22 червня 2017 р., Інститут кримінально-виконавчої служби) (Музика А.А.).
 42. Участь у засіданні Експертного круглого столу «Можливості державного регулювання в контексті протидії мові ворожнечі» (Київ, Укрінформ, ГО «Детектор медіа», 24.07.17) (Мартиненко О.А.).
 43. Участь у засіданні Круглого столу «Соціальна напруженість та протестна активність: погляд соціологів» (22 вересня 2017 року, Інститут соціології НАН України) (Бова А.А.).
 44. Участь у засіданні міжнародного круглого столу «Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби протидії» (НАВС, м. Київ, 9–10 листопада 2017 р.) (Сахарова О.Б.).
 45. Участь у засіданні круглого столу »Міжнародно-правові аспекти наслідків військових дій на сході України і окупації Криму та їх вплив на довкілля України» (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15.11.17) (Мартиненко О.А.).
 46. Участь у презентації звіту «Нелегальна торгівля з окупованими територіями» (Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони, вул. Богдана Хмельницького 7, 28 листопада 2017 р.) (Бова А.А.).
 47. Участь у засідання круглого столу «Боротьба з організованою злочинністю в Україні: презентація методології СОКТА Україна та інших стратегічних ініціатив», який організовано Консультативною місією Європейського Союзу в Україні за участю представників українських правоохоронних органів (Київ, 29 листопада 2017 року) (Свиридюк Н.П.).
 48. Участь у засіданні круглого столу, присвяченого 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (Київ, 15 грудня 2017 р., ДНДІ МВС України) (Расюк А.О.).
 49. Участь у тренінгу з оперативного, тактичного, стратегічного аналізу та ризик-аналізу для тренерів, який проводився в межах проекту «Тренінг та обладнання для аналітиків Національної поліції України» за участю КМЄС України та Центрального аналітичного відділу Поліції Румунії (23–27 жовтня 2017 року, місто Київ). Отримано сертифікат (Свиридюк Н.П.).
 50. Участь у тренінгу «Повышение эффективности реагирования полиции на сексуальное и гендерное насилие (СиГН)» (Київ, 22–23 листопада 2017 р., БДІПЛ ОБСЄ) (Свиридюк Н.П.).
 51. Участь у тренінгу для тренерів «Підвищення ефективності реагування поліції на сексуальне та гендерне насильство», який проводився в межах роботи ОБСЕ в Україні за участю громадської організації «Ла Страда-Україна» (22–23 листопада 2017 року, м. Київ). Отримано сертифікат (Свиридюк Н.П.).
Новини
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»
Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях
Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях
Реалізація державної антикорупційної політики 
в міжнародному вимірі
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи»
Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи»

Нововведення у сфері метрології

Психолого-правова профілактика насильства в учнівському середовищі

Участь у міжвузівському науково-практичному круглому столі на тему: «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»

Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Конференція Української асоціації представниць правоохоронних органів
Конференція Української асоціації представниць правоохоронних органів

Інформаційне повідомлення Баліної С. Н. на тему «Наука в Україні: цифри, факти, проблеми»Про участь у тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на сексуальне та гендерне насильство»

Участь у круглому столі «Вибіркові соціологічні дослідження в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Миколи Чурилова»

Участь у міжвузівській науково-практичній конференції «Кримінологічна теорі і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»

Участь у міжнародному навчальному семінарі «Фінансове розслідування як ключовий етап успішної протидії економічним злочинам»
Участь у міжнародному навчальному семінарі «Фінансове розслідування як ключовий етап успішної протидії економічним злочинам»

Cучасні тенденції засудження та покарання осіб, що вчинили злочини

Інформація про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи».
Інформація про участь у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи».

Участь у щорічній науково-практичній конференції «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»

Про вивчення громадської думки з широкого кола безпекових проблем