Лабораторія сертифікації ручної вогнепальної зброїта спеціальних засобів самозахисту

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.03.2012 № 385 призначено органом з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839.

Рішенням Національного агентства з акредитації України від 27 листопада 2017 року орган з оцінки відповідності Державного науково-дослідного інституту визнано компетентним здійснювати діяльність у визначеній сфері акредитації, а саме: зброя мисливська та патрони, спеціальні засоби захисту та інженерно-технічного украплення, вироби піротехнічні, холодної зброї відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги».

Відділ випробувань акредитований Національним агентством з акредитації України на компетентність та незалежність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT). Зареєстрований у Реєстрі 7 серпня 2017 року за № 2Н055. Дійсний до 6 серпня 2022 року. Дата первинної акредитації 7 серпня 2009 року.

У сфері оцінювання відповідності відділ проводить випробування з 1997 року (Початкова акредитація на стандарт системи сертифікації УкрСЕПРО – ДСТУ 3412).

Основні напрями діяльності:

  • розробляє технічні регламенти, національні стандарти в законодавчо регульованій сфері;
  • проводить експертизу і погодження технічних умов та інших нормативних документів на продукцію;
  • здійснює контроль, облік, систематизацію, актуалізацію та поповнення фонду нормативної документації;
  • проводить сертифікацію вітчизняної та закордонної продукції згідно зі сферою акредитації;
  • здійснює роботи з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту піротехнічних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839;
  • проводить приймальні, періодичні та кваліфікаційні випробування зразків спеціальної техніки, у тому числі для потреб МВС України;
  • відповідно до сфери акредитації проводить сертифікаційні і дослідні випробування зразків продукції;
  • одним із основних завдань відділу є проведення ініціативно або ж на замовлення МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, дослідно-конструкторських та науково-дослідних робіт зі створення нових або модернізації вже існуючих зразків озброєння та спеціальних засобів. Фахівці відділу постійно беруть активну участь в організації та проведенні державних і відомчих випробувань вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, належним чином забезпечується процес прийняття на оснащення нових зразків спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
Наша адреса:
м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8
Тел./факс (044) 483-09-12
e-mail: sert073@ukr.net
Новини

Виявлення латентних слідів рук з використанням ціанакрилового методу

Проблеми якості оборонної продукції: організаційні, технічні та фінансово-економічні аспекти

Створення в Державному науково-дослідному інституті МВС України технічного комітету стандартизації «Піротехніка та феєрверки»

Засідання Координаційної ради НАН України

Сфера акредитації відділу випробування Державного науково-дослідного інституту МВС України

Участь у семінарі «Ризик-орієнтований менеджмент у стандартах, директивах і Регламентах ЄС. Практика використання ризик-менеджменту»


Засідання технічного комітету стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення»
Засідання технічного комітету стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення»

Демонстрація стенду для навчання стрільбі з автомобіля, що рухається

Інформація про навчальний семінар

Інформація щодо сертифікації, випробувань патронів до гладкоствольної зброї тощо
Інформація щодо сертифікації, випробувань патронів до гладкоствольної зброї тощо

Інформація щодо участі в науково-методичному семінарі