Ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському союзі»

2-3 жовтня 2021 року в м. Сваляві Закарпатської області відбулася Ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському союзі», на якій обговорено проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі, питання гармонізації законодавства про право інтелектуальної власності, теоретико-правові аспекти регулювання та реалізації права інтелектуальної власності в Україні.

З вітальним словом виступили: László Kozár (Dr.habil, PhD Departament of Commerce, College professor Budapest Business School university of applied sciences), проректор з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування Харківського національного університету радіоелектроніки (далі – ХНУРЕ), заслужений працівник освіти України, Академік Європейської академії природничих наук, д.ю.н., професор Россіхін Василь, який поділився досвідом ХНУРЕ у питаннях захисту інтелектуальної власності та ін.

Окрім того, в роботі заходу взяли участь: директор Науково-дослідного інституту Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (далі – НДІ ІВ), к.ю.н. Олександр Дорошенко, заступник директора НДІ ІВ, к.т.н. Григорій Дорожко, доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ДВНЗ Ужгородського національного університету, к.ю.н., доцент Степан Литвин. До обговорень цієї проблематики також долучилися представники Військово-юридичного інституту та Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету радіоелектроніки, Ужгородського національного університету, а також практики – суддя Господарського суду Закарпатської області, адвокати, представники прокуратури Закарпатської області й Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та ін. За допомогою конференц-зв’язку до дискусії доєднався Олександр Стойкович, ІТ-фахівець з Каліфорнії (США), який поінформував учасників заходу про регулювання збору та використання інформації за законодавством США.

Із доповіддю «Інтелектуальна власність в експертизі» виступила начальник 3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту МВС України, д.ю.н., професор, заслужений юрист України Валентина Дрозд.

За результатами роботи конференції прийнято рішення про створення Асоціації із захисту авторських прав та правоволодільців торгових марок, заплановано видання збірника тез конференції.