Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Метою зазначених Методичних рекомендацій є формування єдиного підходу до розуміння правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції як невід’ємної складової запобігання корупційних правопорушень. Вони рекомендовані для ознайомлення і подальшого врахування у роботі керівників, уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, а також осіб, задіяних у реалізації контрольних функцій, проведенні публічних закупівель та наданні адміністративних послуг.

Методичні рекомендації розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням:
Методичні рекомендації від 02.04.2021 № 5 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Пошук по Методичним рекомендаціям