Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL2021)

26–27 серпня 2021 року фахівці науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства ДНДІ МВС України: начальник 3-го науково-дослідного відділу, д.ю.н., професор, заслужений юрист України Валентина Дрозд, старший науковий співробітник, к.ю.н., старший дослідник Людмила Гаврилюк спільно з професором кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., професором Юлією Чорноус взяли участь у першій міжнародній науковій конференції «Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research» (BAMBEL2021), яка є міжнародною платформою для вчених, дослідників і практиків щодо обговорення міждисциплінарних досліджень і практик у сфері бізнесу, банківської справи, економічної безпеки, правового регулювання тощо.

У заході також взяли участь представники Міністерства фінансів України, Національного авіаційного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національної академії внутрішніх справ, Української академії друкарства, Національного університету «Одеської юридичної академії», Національного авіаційного університету, Одеського морського університету, IT STEP University, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету внутрішніх справ, Академії HUSPOL (Чеської Республіки), Уханьського технологічного університету (Китай), Наукового центру інноваційних досліджень (Естонія), Дослідницької асоціації сучасної освіти і комп’ютерних наук (Гонконг), Центру досліджень європейських реформ, великого герцогства Люксембург, Лондонської академії науки і бізнесу (Англія) тощо.

Доповіді учасників конференції були присвячені таким актуальним проблемам, як: вплив процесу інтеграції на розвиток економічних процесів, вплив легалізації доходів від злочинної діяльності на економічну безпеку, інформаційні загрози в умовах гібридної війни, удосконалення антикорупційної системи в Україні, міжнародне співробітництво в запобіганні корупції тощо.

Валентина Дрозд, Юлія Чорноус та Людмила Гаврилюк презентували доповідь на тему: «Cooperation in Countering Corruption as a Condition for National Security: International Legal Framework», в якій розкрили особливості виявлення, розслідування та попередження корупційних злочинів, що мають транснаціональний характер. Науковці акцентували увагу на нових перспективних формах міжнародного співробітництва у протидії корупційним злочинам: проведення таємних розслідувань та розслідування міжнародними спільними слідчими групами.

Крім того, було наголошено, що заходи співробітництва на міжнародному рівні щодо протидії корупційним злочинам реалізуються системно, мають комплексний характер та спрямовані до досягнення загальної мети – виявлення, розкриття, розслідування корупційних кримінальних правопорушень, забезпечення судового розгляду справи, а також створення умов для наступної реалізації профілактичної діяльності – усунення причин і умов, що сприяли вчиненню цієї категорії злочинів.

Презентовані відео доповідей учасників конференції розміщено на You Tube. Усі статті учасників конференції опубліковані видавництвом Atlantis Press та будуть представлені для індексації у Thomson Reuters, Web of Science CPCI-SSH (ISSHP) і CNKI Scholar.