Цикл наукових заходів у межах співпраці з Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

У межах співпраці з Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Університет) Державним науково-дослідним інститутом МВС України (ДНДІ) започатковано цикл наукових заходів з метою вдосконалення знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти, забезпечення тісного взаємозв’язку науки і практики.

Передбачається, що наукові співробітники ДНДІ будуть ознайомлювати здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Університету з результатами своїх наукових досліджень з актуальних проблем діяльності органів та підрозділів системи МВС України у сфері захисту та охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, забезпеченням публічної безпеки і порядку. Такі заходи проходитимуть з використанням технологій дистанційного навчання.

4 та 11 червня 2021 року фахівцями науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства ДНДІ д.ю.н., доцентом, провідним науковим співробітником Аллою Ковальчук та науковим співробітником Оксаною Бочек проведено лекції на теми: «Організаційно-правові проблеми формування ціннісних орієнтирів у дітей в інформаційному просторі» (А. Ковальчук) і «Міжнародно-правові стандарти та зарубіжний досвід застосування поліцейськими вогнепальної зброї» (О. Бочек).

У своєму виступі А. Ковальчук наголосила, що сконструйована ціннісна матриця стає для людини визначальною у процесі ідентифікації, налагодження суспільних відносин і здійснення соціальних практик. У разі правильного визначення ціннісних пріоритетів кожен може сподіватися на особисте зростання, досягнення задоволення від життя, успіх. Науковець звернула увагу слухачів Університету на загрози спотворення ціннісних орієнтирів сучасної молоді, поширення інформації, яка може негативно вплинути на процес формування морального розвитку неповнолітніх, а також на те, що процес переходу суспільства у кіберпростір негативно відобразився на світогляді дитини. А. Ковальчук висвітлила окремі проблеми маніпуляції свідомістю дітей та необхідності забезпечення їм безпечного інформаційного простору на національному та міжнародному рівнях.

Під час лекції О. Бочек розкрито основні аспекти міжнародно-правових стандартів поліцейської діяльності у сфері підтримання правопорядку, а також досвід окремих іноземних держав щодо підстав та порядку застосування поліцейськими вогнепальної зброї. Науковець ознайомила слухачів Університету з правовими концепціями «розумна людина» та «розумний поліцейський», які використовуються у праві багатьох іноземних держав з метою оцінювання діянь особи/поліцейського в ситуаціях, які можуть загрожувати їм, суспільству або державі. Крім того, О. Бочек роз’яснила правило «21 фута», яке застосовують поліцейські США, та наголосила, що поліцейські в Україні при використанні вогнепальної зброї мають діяти законно, розумно, пропорційно загрозі, дотримуючись прав, свобод та законних інтересів людини, суспільства і держави.