Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях

У Державному науково-дослідному інституті МВС України впродовж 2020 року проведено чергову сесію підвищення кваліфікації науковців Інституту за напрямом «Використання мови програмування і середовища аналізу даних R у кримінологічних та психологічних дослідженнях», за результатами якої працівники ДНДІ отримали відповідні сертифікати.

Сучасні вимоги до науково-дослідної діяльності вимагають постійної уваги до професійного зростання та оволодіння новітніми методами кримінологічного аналізу. Саме таким є використання мови програмування і середовища аналізу даних R. Цей програмний продукт сьогодні найчастіше використовується науковою спільнотою при аналізі даних дослідницьких проєктів, зокрема кримінологами, соціологами, психологами та іншими фахівцями.