Відеоконференція з онлайн-звітування Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

17 червня 2020 року працівники Інституту разом із уповноваженими особами Міністерства розвитку громад та територій, Державного управління справами, Міністерства культури та інформації, Міністерства освіти і науки, а також Міністерства внутрішніх справ України взяли участь у відеоконференції з онлайн-звітування організатору заходу – Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність, щодо використання коштів на науку.

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 226 є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Національну раду очолює Голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України.

Державний науково-дослідний інститут МВС України представляли заступник директора кандидат юридичних наук, старший дослідник Смерницький Дем’ян Вікторович та начальник науково-організаційного відділу доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Федотова Ганна Валеріївна.

Під час відеоконференції обговорювалися питання щодо обсягу фінансування та кількості наукових (науково-технічних) досліджень і розробок з урахуванням персоналу, залученого до їх виконання; використання коштів на оновлення матеріально-технічної бази, розвиток інфраструктури; науково-інноваційної діяльності та трансферу технологій; науково-публікаційної активності; а також проаналізовано сильні та слабкі сторони наукової і науково-технічної діяльності та тенденції розвитку центральних органів виконавчої влади.