Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства

20-21 лютого 2020 року відбувся Міжнародний форум «Україна на шляху до подолання домашнього та ґендерно-зумовленого насильства» (м. Київ), в якому взяли участь працівники науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства: завідувач доктор юридичних наук, професор Рядінська Валерія Олександрівна, старший науковий співробітник кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Ірха Юрій Богданович та науковий співробітник кандидат юридичних наук Ангеленюк Анна-Марія Юріївна.

Захід організовано представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. У форумі взяли участь дружина Президента України Олена Зеленська, міністри та заступники міністрів України, керівники міжнародних організацій, посли іноземних держав, губернатори, міські голови, міжнародні експерти, а також представники бізнесу, організацій громадянського суспільства та наукових кіл, які прагнуть посилювати національну систему запобігання та протидії ґендерно-зумовленому насильству і підтримують зобов’язання України подолати насильство до 2030 року.

Під час форуму обговорювалися основні досягнення у сфері розбудови національної системи запобігання та протидії ґендерно-зумовленому насильству. Наголошувалося на особливостях функціонування системи запобігання та протидії ґендерно-зумовленому насильству в українських громадах. Зверталася увага на наявні проблеми, інноваційні підходи та перспективи розвитку моделей запобігання та протидії ґендерно-зумовленому насильству в Україні.