Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ

14 лютого 2020 року відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ», у якій взяли участь провідні наукові співробітники науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України Олександр Ярмиш та доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Музика; працівники науково-організаційного відділу: начальник доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Ганна Федотова та науковий співробітник кандидат психологічних наук Любов Процик, а також працівники науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення: заступник завідувача кандидат психологічних наук, доцент Юлія Бойко-Бузиль та старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення Ігор Пампура.

Конференція проведена Науковим центром дослідження проблем кримінальної юстиції при Київському регіональному центрі НАПрН України за участю громадської організації «Всеукраїнська пенітенціарна асоціація України», Національної академія внутрішніх справ та Державної установи «Центр пробації».

Із вітальними словами до учасників заходу звернулися: модератор заходу, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС, д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Євген Бараш; заступник Міністра юстиції України Віталій Василик; співзасновниця та програмна директорка Українського інституту з прав людини Валерія Лутковська; віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, почесний працівник народної освіти, заслужений діяч науки і техніки України Наталія Кузнєцова; проректор НАВС д.ю.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Сергій Чернявський; професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого д.ю.н., професор, акад. НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Баулін; завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений юрист України Наталія Оніщенко; професор кафедри кримінального права НАВС д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, голова Координаційного бюро з проблем кримінології НАПрН України, віце-президент НАНВО, голова Київського осередку ВГО «Асоціація кримінального права України» Василь Шакун.

На панельній дискусії «Пенітенціарний» versus «кримінально-виконавчий» та під час роботи секцій розглянуто актуальні питання формування й реалізації кримінально-виконавчої політики, концептуальні засади реформування кримінально-виконавчої системи України, зарубіжний досвід функціонування пенітенціарних систем та психологічні аспекти забезпечення діяльності кримінально-виконавчої служби і пробації.

Представники Державного науково-дослідного інституту МВС України взяли активну участь в обговоренні питань, які були включені до порядку денного конференції.