Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи»

14 листопада в Державному науково-дослідному інституті МВС України відбувся Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Сучасні кримінологічні дослідження: методи, напрями, перспективи». Організатор заходу – науково-дослідна лабораторія кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності.

Відкрив круглий стіл зі вступним словом т.в.о. першого заступника директора Інституту д.ю.н., проф. М.Г. Вербенський, він привітав учасників та окреслив основні питання для обговорення.

У роботі заходу взяли участь шановні гості – відомі кримінологи України: д.ю.н., проф. голова Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук НАПрН України, академік Національної академії правових наук України В.І. Шакун; д.ю.н., проф. академік Національної академії правових наук України О.М. Костенко; д.ю.н., проф. М.В. Корнієнко; д.ю.н., проф. О.М. Джужа; д.ю.н., проф. Головкін Б.М.; к.ю.н., проф. В.В. Василевич; к.ю.н., доцент Ю.О. Левченко, к.ю.н., с.н.с. В.І. Женунтій та інші.

Іноземні учасники круглого столу: доктор філософії Директор Інституту кримінології та соціальної превенції Чеської Республіки Мирослав Шейность; проректор з міжнародних зв`язків Академії ГУСПОЛ д.ю.н., проф. Ігор Копотун; кримінолог, політичний аналітик Петер Пойман, офіцер зв’язку відділу міжнародного співробітництва Президії поліції Чеської республіки Марек Празак (Чеська Республіка), старший радник з питань боротьби з організованою злочинністю Консультативної місії Європейського Союзу Март Пало, експерт з питань спеціалізованих правових органів Консультативної місії Європейського Союзу Богдан Денисенко

До заходу долучилися практичні працівники: заступник начальника Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України І.І. Платонова, начальник відділу стратегічного аналізу і планування Управління формування політики щодо діяльності Національної поліції Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС України М.М. Зеленчук та заступник начальника цього відділу Я.М Пасенченко.

Активну участь в організації та роботі заходу взяли провідні фахівці–кримінологи Інституту д.ю.н., проф. О.Є. Користін, д.ю.н., с.н.с. О.Г. Кулик, д.ю.н., проф. В.М. Попович, д.ю.н., проф. В.А. Мисливий, к.соц.н., с.н.с. А.А. Бова та інші працівники лабораторії.

Відбулося плідне обговорення актуальних питань, зокрема основних тенденцій злочинності в Україні, яка оцінена учасниками круглого столу як злочинність кризового типу; нових методологічних підходів та методів проведення кримінологічного аналізу злочинності, стратегічного аналізу сучасних гібридних загроз та протидії їм, використання опитувальних методів у кримінології; комплексу факторів, що визначають сучасну кримінальну ситуацію в Україні загалом та окремих сферах господарювання та управління. Результати роботи круглого столу і рекомендації учасників будуть оприлюднені на сайті Інституту та в юридичній пресі.

Щиро дякуємо всім, хто був з нами. Сподіваємося на нові зустрічі!


УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГО СТІЛУ “СУЧАСНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДИ, НАПРЯМИ, ПЕРСПЕКТИВИ”;
Матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу “СУЧАСНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДИ, НАПРЯМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” (м. Київ, 14 листопада 2019 року)