Наукова рада ДНДІ МВС України

22 жовтня 2019 року відбулося засідання Наукової ради ДНДІ МВС України.

У ході засідання розглянуто питання про рекомендацію до розгляду на Вченій раді монографії «Забезпечення гендерної рівності в системі МВС України», підготовленої авторським колективом у складі: доктора юридичних наук, професора Н. А. Берлач , кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Ю. С. Коллера, О. І. Бочек, А. В. Бурбій, за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Проценка Т. О.

Також рекомендовано для розгляду на засіданні редакційної колегії наукового фахового видання «Наука і правоохорона» та подання на затвердження Вченої ради наукових статей до четвертого випуску за 2019 рік.