Про виконання Плану заходів МВС України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у третьому кварталі 2019 року

Відповідно до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 грудня 2017 року № 1009 (далі – План), Державним науково-дослідним інститутом МВС України (далі – ДНДІ):

на виконання п. 1 Плану з метою проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на захист прав громадян, за результатами проведення Радою молодих вчених ДНДІ круглого столу, присвяченого 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини, підготовлено збірник тез, який розглянуто на засіданні Вченої ради ДНДІ (протокол № 1 від 15.02.2019 року) та викладено на сайті ДНДІ. Крім того, 30 травня 2019 року Радою молодих вчених ДНДІ проведено Круглий стіл з нагоди відзначення Дня науки–2019 в Україні, за результатами роботи якого підготовлено електронний збірник тез доповідей та розміщено для широкого доступу на сайті Інституту (п.10 Плану МВС);

підготовлено до друку у науковому фаховому виданні ДНДІ «Наука і правоохорона» у 2019 році близько 25 статей з питань забезпечення прав громадян, зокрема з аспектів адміністративного, фінансового права і податкових відносин, кримінального та кримінально-процесуального права;

у межах реалізації пункту 5 Плану заходів МВС фахівцями ДНДІ у 2019 році:

1) проводиться низка науково-дослідних робіт на замовлення органів системи МВС України, за результатами яких направлено до відповідних підрозділів системи МВС або заплановано підготовку відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, зокрема тих, що стосуються соціально значимих законодавчих змін щодо прав громадян, зокрема щодо протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань (направлено до Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України), взаємодії громадських організацій з органами МВС України з питань забезпечення прав людини, забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування (направлено до Головного слідчого управління Національної поліції України), відновлення державного суверенітету, забезпечення безпеки і правопорядку на території окремих регіонів Донецької та Луганської областей тощо;

2) спільно з Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України розроблено методичні рекомендації «Організація роботи секторів із соціально-гуманітарних питань територіальних медичних об’єднань Міністерства внутрішніх справ України», які на сьогодні впроваджені в практичну діяльність та успішно використовуються територіальними медичними об’єднаннями МВС України;

3) взято участь у правовому практикумі «Правові позиції Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: європейський та національний досвід», що проводився 9-10 липня 2019 року в Національній академії прокуратури України;

4) ведеться робота на виконання підпункту 1.1 пункту 1 розділу 1 Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації гендерної політики на період до 2021 року, затвердженого наказом МВС від 26.04.2019 № 330, зокрема:

проводяться робочі зустріч щодо обговорення Плану заходів МВС з реалізації гендерної політики на період до 2021 року за участю: радниці Міністра МВС України з гендерних питань – Вікторії Арнаутової; радника МВС з гендерних питань від структури ООН Жінки – Михайла Корюкалова, представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України;

представники ДНДІ беруть участь у тренінгах, у розробленні пропозицій щодо змін до законодавства, у тому числі тих, що стосуються забезпечення гендерної рівності в системі МВС України тощо.

На виконання пункту 19 Плану сектором юридичного забезпечення ДНДІ організовано консультування під час прийому громадян з метою запобігання порушенню їх прав, гарантованих Конституцією та законами України.

Інформаційні матеріали на правову тематику, зокрема з питань правового виховання, подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у сфері МВС та ЦОВВ, забезпечення прав учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, висвітлюються на офіційному сайті Інституту та публікуються у науковому фаховому виданні, в матеріалах щорічних наукових заходів, які проводяться Радою молодих вчених ДНДІ.

Зважаючи на значущість правопросвітницького проєкту «Я маю право!» та визначення його пріоритетності на державному рівні, інформація щодо заходів з його реалізації щоквартально висвітлюється на офіційному сайті ДНДІ (п. 9 Плану).