Державним науково-дослідним інститутом МВС України проведено Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України»

26 вересня 2019 року за участі українських та іноземних науковців, представників центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, суддів та прокуратури, провідних закладів вищої освіти відбувся Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України».

У роботі круглого столу взяли участь понад 100 учасників, з яких 4 академіка, 33 доктори наук, понад 45 кандидатів наук у галузі права, психології, педагогіки та медицини.

Науковий захід відкрив т. в. о. директора ДНДІ МВС України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Володимир Криволапчук. Від імені Міністерства внутрішніх справ України учасників круглого столу привітала начальник відділу психологічного забезпечення Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, кандидат психологічних наук, доцент Ніна Лигун. Також учасників привітали директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Максименко та представник іноземної держави, керівник проекту NORLAU Норвезької місії радників з питань верховенства права в Україні Віллі Гілл.

З вітальними словами та науковими виступами до учасників круглого столу звернулися: доктор психологічних наук, професор Вадим Барко; доктор психологічних наук, професор Ігор Приходько; кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Олександр Колесніченко; кандидат психологічних наук Елеонора Кіричевська; кандидат технічних наук Віталій Кропивницький; кандидат психологічних Олена Дишкант; доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Ігор Козьяков; кандидат психологічних наук Інна Бевзюк; доктор педагогічних наук, професор Микола Супрун; кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Андрій Маслюк; кандидат психологічних наук Олег Хайрулін.

У межах круглого столу обговорювалися такі актуальні питання для системи МВС України, як: розроблення нормативно-правової бази та науково-методичного інструментарію психологічного забезпечення професійної діяльності; визначення критеріїв та особливостей складання професіограм працівників, обговорення результатів їх розроблення та впровадження; пошук нових пріоритетних напрямів наукових досліджень щодо юридико-психологічного забезпечення та супроводження професійної діяльності правоохоронців України.

Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного круглого столу буде розміщено на веб-сайті Інституту.

ПРОГРАМА Міжнародного науково-практичного круглого столу «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України» (м. Київ, 26 вересня 2019 року);
ЗБІРНИК ТЕЗ Міжнародного науково-практичного круглого столу «Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України» (м. Київ, 26 вересня 2019 року);