Цифровий підпис в електронному документообігу

20 серпня 2019 року на засіданні наради керівників структурних підрозділів Державного науково-дослідного інституту МВС України науковий співробітник 1-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії спеціальних технічних засобів Чередниченко А. В. доповів про цифровий підпис в електронному документообігу.

Прогрес України у сфері інформації та комунікаційних технологій вплинув на оцінку нашої держави у світі. Так, розвиток кожної країни протягом тривалого часу оцінюється Глобальним індексом інновацій Global Innovation Index (агентство Bloomberg). На підставі цього індексу Профільною комісією ООН (Всесвітня організація інтелектуальної власності) спільно з Корнельським університетом формується рейтинг найбільш інноваційних країн світу. На індекс впливає 80 різних змінних, які детально характеризують інноваційний розвиток країн світу, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку. Відповідно до цього рейтингу в 2019 році Україна зайняла 47-е місце.

Процедури використання інформаційно-комунікаційних технологій базуються на забезпеченні інформаційної безпеки як найважливішої умови передачі документів каналами зв’язку. З метою вдосконалення функціонування електронних послуг 7 листопада 2018 року набрав чинності Закон України № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Через зростання кількості мобільних пристроїв питання ідентифікації користувача цифрового підпису вирішено шляхом впровадження систем MobileID та BankID, пов’язаних із процедурами використання таких пристроїв користувачами ЕЦП.

Чередниченко А. В. розповів про можливості застосування електронного підпису в різних програмних середовищах при електронному документообігу.

Доповідач підкреслив, що вдосконалення та розвиток Національної системи електронного цифрового підпису – це багатокомпонентне завдання, яке потребує комплексного взаємоузгодженого вирішення широкого кола питань на законодавчому, нормативно-регламентному, загальносистемному, програмно-апаратному та функціонально-технічному рівнях.