Проблеми якості оборонної продукції: організаційні, технічні та фінансово-економічні аспекти

22-23 травня 2019 року працівники Державного науково-дослідного інституту МВС України: головний науковий співробітник відділу спеціального транспорту науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Гуляєв А. В. та старший науковий співробітник відділу озброєння лабораторії сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту Шевченко В. О. взяли участь у Першій міжгалузевій науково-практичній конференції на тему “Проблеми якості оборонної продукції: організаційні, технічні та фінансово-економічні аспекти”, що відбулася на базі Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського.

У заході також взяли участь представники міністерств і відомств України, вищих військових навчальних закладів, наукових установ, розробників та виробників оборонної продукції. Крім того, в межах конференції проведено виставку досягнень організацій-учасників.

Співорганізатори конференції: Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, Проектний офіс реформ Міністерства оборони України, Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського, науково-виробниче підприємство “УкрІнТех”, Громадська організація “Українська наукова спільнота”.

Під час конференції висвітлені питання управління якістю продукції оборонного призначення та шляхи їх вирішення, а також організація та фінансово-правові проблеми забезпечення якості продукції військового призначення; виробничі та технологічні проблеми забезпечення якості продукції військового призначення; дефектація, випробування і неруйнівний контроль при оцінці якості продукції військового призначення.

Особливо цікаві доповіді про оновлення фонду стандартів та проект Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у сфері здійснення оборонних закупівель, а також досвід та напрацювання науково-виробничого підприємства “УкрІнТех” з питань неруйнівного контролю при оцінці якості продукції.

Працівники Інституту взяли активну участь у висвітленні проблем, пов’язаних з якістю оборонної продукції, а також обміні науковими і практичними здобутками, що дозволило узагальнити досвід та визначити пріоритетні шляхи забезпечення належного рівня якості оборонної продукції з урахуванням досвіду держав-членів НАТО.