Створення в Державному науково-дослідному інституті МВС України технічного комітету стандартизації «Піротехніка та феєрверки»

Створення технічного комітету стандартизації «Піротехніка та феєрверки» (далі – ТК) ініційовано організаційним комітетом Інституту відповідно до Закону України від 5 червня 2014 року № 1315-VII «Про стандартизацію» та наказу ДНДІ МВС України від 22 січня 2019 року № 5 «Про створення організаційного комітету в ДНДІ МВС України».

Згідно зі Статутом ДНДІ МВС України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 3 лютого 2016 року № 75, працівники Інституту є розробниками проектів національних стандартів на продукцію, зазначену в постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання».

Створення в Інституті ТК має низку переваг:

  • значно скорочується процедура розроблення та погодження проектів стандартів за рахунок того, що перша та друга редакції можуть опрацьовуватися членами ТК за допомогою мережі Інтернет;
  • члени ТК безкоштовно отримують у ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» оригінали текстів міжнародних та європейських стандартів, а також іншу актуальну інформацію у сфері стандартизації;
  • можна залучати до роботи ТК провідних науковців і фахівців, що покращить якість розробки національних стандартів;
  • підвищується імідж Інституту в галузі національної стандартизації.

ТК створюється з метою розроблення національних стандартів, які будуть доказовою базою для застосування Технічного регламенту «Піротехнічні вироби».