Засідання Наукової ради ДНДІ МВС України

9 квітня 2019 року відбулося засідання Наукової ради ДНДІ МВС України під час якого розглянуто наукові доповіді про експертну оцінку стану наукової сфери в сучасній Україні та протидію гібридним загрозам в Україні; результати роботи над науковим дослідженням «Організаційно-правові аспекти надання поліцейських послуг в Україні»; обговорено стан і перспективи міжнародного співробітництва в науковій сфері. Рекомендовано до розгляду на Вченій раді Інституту питання про затвердження теми дисертаційного дослідження «Позасудовий контроль за діяльністю публічної адміністрації» за спеціальністю 081 – право; уточнення тем дисертаційних досліджень: «Адміністративно-правове регулювання права на мирні зібрання» та «Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України у сфері дозвільної системи в умовах дії особливих правових режимів» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право; «Кримінально-правова охорона виборчих прав громадян України» та «Грабежі та розбійні напади: кримінологічна характеристика та заходи запобігання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; рекомендацію до друку науково-практичного посібника «Психологічні засади використання поліграфічних досліджень у Національній поліції України».