Участь у міжвузівському науково-практичному круглому столі на тему: «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення»

22 березня 2019 року в Національній академії внутрішніх справ проведено міжвузівській науково-практичний круглий стіл на тему: «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення».

Участь у цьому заході взяли представники НАВС (д.ю.н., професор О.М. Джужа, к.ю.н., професор В.В. Василевич, к.ю.н. А.В. Микитчик, к.ю.н., доцент Ю.О. Левченко, к.ю.н., доцент В.А. Кудінов та інш.), ДНДІ МВС України (д.ю.н., с.н.с. О.Г. Кулик, к.ю.н., с.н.с. І.П. Багаденко, к.ю.н., с.н.с. І.Г. Лубенець, наукові співробітники Л.В. Лісниченко, В.В. Оцел), Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (д.ю.н., професор О.М. Костенко, д.ю.н., професор О.О. Кваша); Національної академії прокуратури України (д.ю.н., с.н.с. С.І. Мінченко та інш.); Дніпровського гуманітарного університету (д.ю.н., професор М.В. Корнієнко); ГУ Національної поліції в Київській області (д.ю.н. А.А. Нєбитов); Університету державної фіскальної служби (д.ю.н., професор І.Г. Богатирьов), а також представники Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка), Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем’янчука, Європейського інституту післядипломної освіти (Словацька Республіка); Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка; Національного університету «Львівська політехніка»; Державної прикордонної служби тощо.

Виступи та доповіді в межах теми круглого столу присвячувалися питанням «білокомірцевої» злочинності в Україні; кримінологічних ознак «професійної» злочинності; зарубіжного досвіду запобігання корупції; проектування закону про кримінальну відповідальність за «незаконне збагачення»; законотворчості та ціни злочинності; публічного підбурювання до вчинення злочину; кримінологічних засад запобігання злочинності в митній сфері; прикладного прогнозування злочинності; ролі взаємодії з мас-медіа в протидії злочинності; кримінологічних особливостей кіберзлочинності в Україні; запобігання самогубству; поширення наркоманії серед молоді в Україні тощо.

Крім цього, було представлено інформацію щодо криміногенного стану злочинності на території Київської області у 2018 році (ГУ Національної поліції в Київській області), а також аналіз статистичних даних єдиного реєстру досудових розслідувань щодо динаміки злочинів проти життя та здоров’я особи протягом 2013–2018 років (кафедра інформаційних технологій та кібернетичної безпеки НАВС).

За результатами проведення заходу було видано збірник відповідних матеріалів:

Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали міжвузів. наук.-практ. круглого столу (Київ, 22 берез. 2019 р.) / редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 320 с.