Про виконання Плану заходів МВС України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у першому кварталі 2019 року

Відповідно до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 грудня 2017 року № 1009 (далі – План), Державним науково-дослідним інститутом МВС України виконано:

  • з метою проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на захист прав громадян, за результатами проведення Радою молодих вчених ДНДІ круглого столу, присвяченого 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини, підготовлено збірник тез, який розглянуто на засіданні Вченої ради ДНДІ та рекомендовано до друку (протокол № 1 від 15.02.2019). Крім того, у травні 2019 року Радою молодих вчених ДНДІ заплановано проведення наукового заходу з нагоди відзначення Дня науки в Україні;
  • також у 2019 році підготовлено до друку в заснованому ДНДІ науковому фаховому виданні «Наука і правоохорона» близько 15 статей з питань забезпечення прав громадян, зокрема з аспектів адміністративного, фінансового права і податкових відносин, кримінального та кримінально-процесуального права (п.п. 1, 6, 10 Плану МВС);
  • проводиться низка науково-дослідних робіт на замовлення органів системи МВС України, за результатами яких заплановано підготовку відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, у тому числі тих, що стосуються соціально значимих законодавчих змін щодо прав громадян, зокрема щодо протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань, взаємодії громадських організацій з органами МВС України з питань забезпечення прав людини, забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування, відновлення державного суверенітету, забезпечення безпеки і правопорядку на території окремих регіонів Донецької та Луганської областей тощо (п. 5 Плану МВС);
  • з метою розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів рекламних засобів на правову тематику працівниками Інституту підготовлені інформаційні стенди та плакати з основних напрямів діяльності Інституту, яка охоплює в тому числі й правові питання. Інформаційні стенди і плакати планується продемонструвати на виставкових площах XVІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2019», проведення якої заплановано 8-11 жовтня 2019 року в м. Києві. (п. 7, 8 Плану МВС);
  • зважаючи на значущість правопросвітницького проекту «Я маю право!» та визначення його пріоритетності на державному рівні, інформація щодо заходів з його реалізації щоквартально висвітлюється на офіційному сайті ДНДІ (п. 9 Плану МВС).
  • з метою запобігання порушенню прав, гарантованих Конституцією та законами України, сектором юридичного забезпечення ДНДІ організовано консультування під час прийому громадян (п. 19 Плану МВС);
  • з метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення прав учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб у 2019 році підготовлено до друку в науковому фаховому журналі «Наука і правоохорона» наукову статтю з питань забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб (п. 20 Плану МВС);

Беручи до уваги важливість цього проекту, заходи з його реалізації будуть продовжені в межах компетенції ДНДІ в установленому порядку.