Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

1 березня 2019 року в Державному науково-дослідному інституті МВС України (м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8) доцентом кафедри соціальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатом психологічних наук, доцентом Виноградовим О.Г. проведено науково-практичний семінар, під час якого обговорено методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Участь у зазначеному вище заході взяли заступники директора Інституту – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Користін О.Є. та кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент Опришко І.В., керівники і працівники наукових підрозділів Інституту.