Про участь у семінарі-нараді з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС (м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 7 – 8 лютого 2019 року)

Визначення пріоритетів державної антикорупційної політики, імплементація базових антикорупційних актів слугують основою для успішної розбудови країни та становлення правової держави.

Провідна роль в організації планування, виконання антикорупційних заходів, контролю за дотриманням антикорупційного законодавства відведена уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції цих органів.

На виконання доручення Державного секретаря МВС України Тахтая О.В. від 20.12.2018 № 40261 у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС) Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС України (УЗКПЛ) спільно з Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України (ДПООНД) організовано проведення в період з 7 до 8 лютого 2019 року семінару-наради з питань організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, де брав участь заступник директора ДНДІ МВС України Опришко І.В.

У роботі семінару-наради брали участь представники УЗКПЛ (Фодчук А.Б., Яременко С.П.), Консультативної місії Європейського Союзу (Мешкаускас Т.), НАЗК (Панасюк К.В., Богатов Є.Є.), ХНУВС (Сокуренко В.В., Орлов Ю.В., Пчелін В.Б., Панова І.В., Зайцев О.Л., Коломієць Н.В., Пабат О.В.) та Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НПУ (Перехрест Д.В.). Крім того, учасниками цього семінару були уповноважені особи з питань запобігання корупції закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, а саме: Головного сервісного центру, Державного науково-дослідного інституту, ДНДЕКЦ, закладів вищої освіти, медичних установ та медичних реабілітаційних центрів і територіально медичних об’єднань, дошкільних навчальних закладів, а також інших державних установ МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.

У ході семінару-наради були обговорені такі питання:

 • організація роботи із запобігання корупції в закладах, установах та на підприємствах, що належать до сфери управління МВС;
 • фінансовий контроль. Подання декларацій юридичними особами публічного права;
 • організація та проведення заходів у сфері запобігання корупції в юридичних особах публічного права. Роль антикорупційних програм у здійсненні превентивних антикорупційних заходів. Організація діяльності уповноваженої особи з питань планування антикорупційної діяльності. Методологічні засади оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб та розроблення заходів щодо їх усунення (мінімізації);
 • організація діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права. Організація роботи щодо створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства та розгляду таких повідомлень. Налагодження ефективної взаємодії з викривачами;
 • обмеження щодо використання службових повноважень чи становища. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників юридичних осіб публічного права;
 • організація роботи юридичної особи публічного права щодо співпраці з діловими партнерами. Роль уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час реалізації юридичними особами публічного права договірних відносин з діловими партерами. Антикорупційні застереження в договорах юридичної особи публічного права з діловими партнерами;
 • основні правила етичної поведінки посадових осіб юридичного осіб публічного права. Відповідальність за порушення цих правил;
 • вимоги щодо прозорості та доступу до інформації. Взаємодія з громадськістю в здійсненні антикорупційних заходів.

Основним підсумком зазначеного семінару-наради є те, що вона сприяла формуванню єдиного підходу до процесу організації роботи уповноважених осіб і надала можливість:

 • ознайомити уповноважених осіб з основними положеннями антикорупційного законодавства та типовими прикладами порушень його вимог;
 • удосконалити роботу уповноважених осіб з питань підготовки, забезпечення та контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
 • обговорити та систематизувати проблемні питання, що виникають у ході здійснення уповноваженими особами своїх повноважень;
 • удосконалити роботу із особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачами);
 • виробити практичні рекомендації уповноваженим особам з питань організації роботи із запобігання корупції в закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС.
Семінар-нарада з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС
Семінар-нарада з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС
Семінар-нарада з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС