Про стан виконання у 2018 році Плану заходів МВС України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Відповідно до Плану заходів МВС щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого наказом МВС від 12.12.2017 № 1019 «Про заходи з виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р (далі – План) Державним науково-дослідним інститутом МВС України протягом 2018 року здійснено такі заходи.

 1. Визначено особу, відповідальну за реалізацію Плану, та контактних осіб з гендерних питань, що забезпечують підтримку його реалізації.
 2. З метою виконання підпункту 2.1 пункту 2 Розділу І Плану підготовлено та направлено до Департаменту аналітичної роботи та організації управління МВС України проект уніфікованого формату та методологічних матеріалів для підготовки аналітичних звітів у центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.
 3. Для своєчасного та повного виконання підпункту 1.1 пункту 1 Розділу ІІ Плану заходів МВС щодо проведення гендерного аналізу стратегії, дорожніх карт та планів з реформування МВС та ЦОВВ, і проектів таких планів, для визначення відправних точок з метою забезпечення виконання положень Плану заходів:
  • у межах участі в засіданнях робочої групи з дотримання та забезпечення прав людини органами системи МВС, створеної відповідно до наказу МВС України від 22.12.2017 № 1070, здійснено гендерний аналіз проекту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи МВС України на період до 2020 року (далі – проект Плану з реалізації Стратегії-2020), за результатами чого визначено відправні точки з метою забезпечення виконання положень Плану заходів та підготовлено відповідні пропозиції до проекту Плану з реалізації Стратегії-2020, які у встановленому порядку надано до Управління моніторингу дотримання прав людини МВС України;
  • ДНДІ як головним виконавцем зазначеного заходу направлено співвиконавцям листи щодо надання ними пропозицій з питань виконання зазначених заходів та узагальнено представлену інформацію.
 4. У межах виконання підпункту 1.3 пункту 1 та підпункту 2.1 пункту 2 Розділу ІІ, а також 2.2 пункту 2 Розділу ІІ Плану заходів МВС проведено:
  • на замовлення Управління моніторингу дотримання прав людини МВС України перший етап науково-дослідної роботи «Актуальні проблеми забезпечення гендерної рівності в системі МВС України та взаємодії громадських організацій з органами системи МВС України з питань забезпечення прав людини та шляхи їх вирішення», в межах якої підготовлено аналітичний огляд щодо забезпечення гендерної рівності в системі МВС України, який у встановленому порядку направлено на адресу замовника науково-дослідної роботи;
  • гендерний аналіз виконання кадрової політики щодо найму і утримання на робочих посадах жінок та чоловіків у системі МВС України за 2016, 2017 та 2018 роки відповідно до отриманих статистичних даних.
 5. З метою виконання підпункту 2.6 пункту 2 Розділу ІІ Плану:
  • проведено розширене засідання колективу наукових працівників науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення ДНДІ, за участі національних радників з питань політики гендерної рівності в секторі безпеки України та представників Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС, на якому було ухвалено рішення стосовно розроблення відповідної анкети щодо оцінки потенціалу персоналу для визначення, яких саме навичок бракує працівникам МВС та ЦОВВ жіночої та чоловічої статі для успішного несення служби та просування нею;
  • розроблено проект анкети щодо оцінки потенціалу персоналу для визначення, яких саме навичок бракує працівникам МВС та ЦОВВ жіночої та чоловічої статі для успішного несення служби та просування нею.

Окрім цього, фахівцями ДНДІ протягом 2018 року:

 1. Взято участь:
  • 13.04.2018 у засіданні робочої групи з удосконалення законодавства України з гендерних питань, створеної відповідно до наказу МВС України від 12.04.2018 № 306, за результатами чого підготовлено та направлено до Департаменту організаційно-апаратної роботи МВС України:
   • пропозиції стосовно внесення змін до законодавчих актів з питань гармонізації і врегулювання термінології щодо гендерно зумовленого насильства в межах імплементації законів України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» та «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
   • інформацію про позицію ДНДІ щодо узагальнених пропозицій стосовно внесення змін до законодавчих актів з питання гармонізації і врегулювання термінології щодо гендерно зумовленого насильства;
  • 16.04.2018 та 17.07.2018 у навчальних тренінгах у межах реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 113-р, за підтримки Представництва ООН Жінки в Україні та за участю національних радників з гендерних питань у секторі безпеки ООН Жінки;
  • 17.04.2018 у II Міжнародній науковій конференція «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика»;
  • 25.04.2018 у І Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація гендерної політики на сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи» (м. Хмельницький, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького), за результатами чого підготовлено та опубліковано у матеріалах конференції тези доповіді за темою «Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт забезпечення реалізації гендерної політики в Україні»;
  • 16.05.2018 у робочому засіданні контактних осіб з гендерних питань МВС із Спеціальним представником Генерального секретаря НАТО у справах жінок, миру, безпеки Клер Хатчінсон з питання реалізації Плану дій з імплементації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»;
  • 17.05.2018 у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів» (м. Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України), за результатами чого підготовлено та опубліковано в матеріалах конференції тези доповіді за темою «Забезпечення реалізації гендерної політики в діяльності органів системи МВС України»;
  • 08.08.2018 у навчальному тренінгу щодо підвищення обізнаності в гендерній проблематиці та гендерній чутливості, дотримання гендерної рівності серед працівників системи органів МВС, за підтримки Представництва ООН Жінки та за участю національних радників з гендерних питань у секторі безпеки ООН Жінки;
  • 10.09.2018 у тренінгу із гендерних аспектів конфліктів для групи контактних осіб з гендерних питань МВС;
  • 02-03.10.2018 у тренінгу для мережі контактних осіб із гендерних питань МВС на тему «Реформа сектору безпеки, гендерний компонент»;
  • 09.10.2018 у форумі «Гендерна політика МВС: рівні можливості кожному», що був організований за ініціативи МВС України та підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні;
  • 08-09.11.2018 у тренінгу для контактних осіб з гендерних питань МВС;
  • 15.11.2018 у першій щорічній конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів «Сприяння забезпеченню рівних можливостей для жінок і чоловіків у правоохоронних органах України»;
 2. Підготовлено та опубліковано в науковому журналі «Конституційно-правові академічні студії» (м. Ужгород, Ужгородський національний університет, № 2, 2018) наукову статтю «Гендерний аналіз кадрової політики в системі Міністерства внутрішніх справ»;
 3. Підготовлено та здано до друку дві наукові статті за темами «Особливості гендерної рівності під час перебування у декретній відпустці: міжнародний досвід» та «Нормативно-правові засади забезпечення гендерної рівності в Україні».