Про виконання Плану заходів МВС України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у четвертому кварталі 2018 року

Відповідно до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 грудня 2017 року № 1009, (далі – План), Державним науково-дослідним інститутом МВС України здійснені наступні заходи.

 1. З метою проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на захист прав громадян, Радою молодих вчених ДНДІ щороку проводиться ряд науково-практичних конференцій. Зокрема, 25 травня 2018 року з нагоди відзначення Дня науки в Україні відбулася інтернет-конференція «Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи», на якій розглядалися питання захисту прав громадян. Також 14 грудня 2018 року традиційно в межах Всеукраїнського тижня права в Інституті проведено круглий стіл, присвячений 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. За його підсумками щорічно видається збірник тез (п. 1, 10 Плану МВС).
 2. У межах реалізації пункту 5 Плану заходів МВС фахівцями ДНДІ у 2018 році:
  • проведено науково-дослідну роботу «Забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення» (на замовлення Головного слідчого управління Національної поліції), за результатами якої підготовлено пропозиції щодо вдосконалення правового механізму в цій сфері, які висвітлено в монографії «Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального провадження», що направлена для подальшого опрацювання до замовника науково-дослідної роботи;
  • виконується низка науково-дослідних робіт на замовлення органів системи МВС України, за результатами яких заплановано підготовку відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, у тому числі тих, що стосуються соціально значимих законодавчих змін щодо прав громадян, зокрема щодо забезпечення гендерної рівності в системі МВС України та взаємодії громадських організацій з органами МВС України з питань забезпечення прав людини, забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування тощо;
  • взято участь у підготовці пропозицій до законодавчих та інших нормативно- правових актів, що стосуються соціально значимих законодавчих змін щодо прав громадян, зокрема до:
   • законодавчих актів з питання: гармонізації і врегулювання термінології щодо гендерно зумовленого насильства в межах імплементації законів України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» та «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а також реалізації прав та гарантій учасників антитерористичної операції;
   • проектів Положення про дисциплінарну комісію в Національній поліції України, Концепції протидії організованій злочинності, Антикорупційної програми МВС України на 2018 рік, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи МВС України на період до 2020 року (за пріоритетним напрямом Стратегії «Дотримання та забезпечення прав людини»), Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення строків проведення експертизи та розширення переліку підстав для її проведення (відповідно до Плану заходів МВС з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року) тощо;
 3. З метою проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з правового виховання, подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у сфері МВС та ЦОВВ у 2018 році підготовлено до друку в науковому фаховому виданні ДНДІ «Наука і правоохорона» близько 47 статей з питань забезпечення прав громадян, зокрема з аспектів адміністративного, фінансового права і податкових відносин, кримінального та кримінально-процесуального права (п. 6 Плану);
 4. Для розповсюдження серед населення, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів рекламних засобів на правову тематику (п. 7, 8 Плану МВС) працівниками Інституту підготовлено інформаційні стенди та плакати з основних напрямів діяльності Інституту, яка охоплює в тому числі й правові питання. Інформаційні стенди і плакати демонструвалися на виставкових площах XV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2018», яка відбувалася з 9 до 12 жовтня 2018 року в м. Києві за адресою: Броварський проспект, 15.
 5. Зважаючи на значущість правопросвітницького проекту «Я маю право!» та визначення його пріоритетності на державному рівні, інформація щодо заходів з його реалізації щоквартально висвітлюється на офіційному сайті ДНДІ (п. 9 Плану);
 6. З метою виконання пункту 15 Плану до складу робочої групи з розроблення законопроекту «Про правову освіту населення» включено фахівця ДНДІ.
 7. На виконання пункту 19 Плану сектором юридичного забезпечення ДНДІ організовано консультування громадян з метою запобігання порушенню їх прав, гарантованих Конституцією та законами України.
 8. На виконання пункту 20 Плану для проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення прав учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб у 2018 році підготовлено до друку в науковому фаховому журналі «Наука і правоохорона» дві наукові статті з актуальних питань адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб.
 9. Інформаційні матеріали на правову тематику, зокрема з питань правового виховання, подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у сфері МВС та ЦОВВ, забезпечення прав учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, висвітлюються на офіційному сайті Інституту, в тому числі в матеріалах щорічних наукових заходів, які проводяться Радою молодих вчених ДНДІ.