Про участь у роботі ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України»

30 листопада 2018 року головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України доктор психологічних наук, професор Барко В.І. взяв участь у роботі ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України». Організатори конференції – Управління державної охорони України, КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут управління державної охорони України.

За результатами виступів і обговорення доповідей учасники конференції констатували, що спільними зусиллями вдалося провести продуктивне обговорення перспективних та дискусійних проблем наукового забезпечення подальшого розвитку й удосконалення функціонування сектору безпеки і оборони України.

Відзначено широкий діапазон та актуальність розглянутих наукових і науково-практичних проблем, які зосередилися навколо:

  • теоретико-концептуальних підвалин оборонно-безпекової сфери України та міжнародної безпеки;
  • процесів європейської інтеграції та міжнародного воєнно-політичного співробітництва України, адаптації до їх потреб нормативно-правового поля й організації основних складових сектору безпеки і оборони України;
  • удосконалення організаційно-правових та функціональних засад діяльності сектору безпеки і оборони України, посилення їх відповідності основним чинникам загроз безпеці держави й суспільства;
  • виявлення та аналізу новітніх чинників загроз безпеці й обороноздатності України;
  • протидії терористичним загрозам, транснаціональній злочинності, корупції та організованій злочинності в самій Україні;
  • забезпечення інформаційної безпеки держави, особливо того, що стосується кібернетичної безпеки, надійного функціонування систем управління та зв’язку, протидії деструктивній пропаганді, застосуванню організаційної й когнітивної зброї;
  • різноманітних питань наукового забезпечення розвитку професійного арсеналу Збройних Сил, інших військових формувань і правоохоронних органів; оптимізації підготовки фахівців для складових сектору безпеки й оборони України, запровадження інноваційних педагогічних технологій та посилення інтеграції навчально-виховного процесу зі службовою практикою та вимогами до бойового (оперативно-бойового) застосування військ і правоохоронних органів спеціального призначення.

У виступах учасників форуму неодноразово наголошувалося, що лише міжвідомча інтеграція творчих пошуків та інтелектуальних досягнень науковців, науково-педагогічного складу і працівників практичних підрозділів військових формувань та правоохоронних органів України здатна принести бажаний синергетичний ефект і забезпечити адекватне науково-аналітичне супроводження справи захисту Вітчизни.

Виходячи із наведеного, учасники конференції висунули пропозицію створення міжвідомчого робочого органу (групи, комісії у складі представників зацікавлених військових формувань, правоохоронних органів цивільних відомств, Національної АН України, Національної академії правових наук України, громадських об’єднань тощо) з координації проблематики і провідних напрямів наукового забезпечення функціонування сектору безпеки й оборони України.