Про розробку профілів поліцейських професій

На оперативній нараді Державного науково-дослідного інституту 28 серпня 2018 року головний науковий співробітник НДЛ психологічного забезпечення доктор психологічних наук, професор В.І. Барко доповів про результати виконання НДР на тему «Розробка профілів основних професій НПУ», яка виконується як складова раніше замовленої наукової теми «Розробка сучасних професіограм за основними видами поліцейської діяльності» (відповідно до п. 2.2.4 Плану НД і НТ(Е)Р ДНДІ МВС України на 2018 рік та на виконання доручення керівництва МВС України (вх. № 1898 від 26.12.2017)).

Професор В.І. Барко звернув увагу на те, що у психології під терміном «профіль особистості» або «особистісний профіль» розуміють комплекс характеристик, які якісно та кількісно описують особистість у термінах науки психологічної діагностики. Особистісний профіль є ґрунтовною психологічною характеристикою людини, його використовують у юридичній психології, кримінології, судовій експертизі для прогнозування можливих вчинків і поведінки особи. Також вживається термін «профіль професії», який означає сукупність параметрів, які характеризують успішного фахівця, професіонала в певній галузі професійної діяльності. Профіль професії використовується з метою професійного відбору фахівців, призначення на посади, у процесі професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки персоналу.

Науковці НДЛ психологічного забезпечення ДНДІ МВС України розробили профілі трьох основних поліцейських професій – оперуповноваженого карного розшуку кримінальної поліції, слідчого і дільничного офіцера поліції. Профілі допоможуть працівникам кадрових апаратів НПУ в проведенні рекрутингу, підборі найбільш професійно придатних кандидатів при призначенні на посади в поліцейські підрозділи.