Інформаційне повідомлення Баліної С. Н. на тему «Наука в Україні: цифри, факти, проблеми»

10 липня 2018 року в ДНДІ МВС України заслухано та обговорено інформаційне повідомлення провідного наукового співробітника НДЛ кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Баліної С. Н. на тему «Наука в Україні: цифри, факти, проблеми».

На підставі статистичних даних Державної служби статистики, МОН України, публікацій науковців подано інформацію про стан розвитку науки в Україні (в абсолютних цифрах та динаміці). Зазначено, що українська наука сьогодні – це близько 60 тисяч дослідників та 35 тисяч технічних працівників, які працюють у: понад 400 наукових установах та 200 закладах вищої освіти; приватних підприємствах недержавного сектору; наукових та конструкторських підрозділах великих державних науково-виробничих підприємств Укроборонпрому. Наукові дослідження і розробки (далі − НДР) в Україні виконують 963 організації, 45,8% з яких належать до державного сектору економіки, 39,0% – підприємницького, 15,2% – вищої освіти тощо.

Наведені дані про кількість докторів наук та докторів філософії серед виконавців НДР та дослідників, розглянуто розподіл дослідників за віком, насиченість науковими кадрами в Україні, середньомісячна зарплата у сфері досліджень і розробок, загальний обсяг витрат на виконання НДР та їх розподіл, показники наукоємності ВВП тощо. Окреслені проблемні питання та напрями покращання стану розвитку вітчизняної науки. Зокрема, зроблено наголос на залученні інвестицій у наукову базу, інфраструктуру, сучасні лабораторії та створенні належних умов праці; розвитку сучасної освіти, яка закладає підвалини вітчизняної науки, а також міжнародному науковому співробітництві тощо.