Дослідження історичного розвитку одностроїв міліції та поліції в рамках проведення науково-дослідної роботи «Однострій»

Відділом розроблення та вдосконалення форми одягу проводиться науково-дослідна робота «Розвиток форми одягу (однострою) працівників поліції (міліції) України», шифр «Однострій». У рамках дослідження вивчається розвиток одностроїв (форменого одягу) міліції та Національної поліції України в роки незалежності. Також досліджується історія розвитку одностроїв поліцейських установ, що діяли на території України до здобуття незалежності.

На сьогодні проаналізовано зразки однострою поліції, яка діяла на території України в ХІХ та на початку ХХ століть, однострої поліцейських установ часів Української національної революції 1917-1921 років,а також однострої радянської міліції.

Підсумовуючи результати проведеного аналізу, можна виділити такі риси розвитку одностроїв міліції та поліції:

  • одностроям поліції та міліції приділялася велика увага, і роботи щодо їх розробки та вдосконалення тривали безперервно;
  • великий вплив на зміну зразків одностроїв та знаків розрізнення, а також на швидкість їх впровадження мала політична ситуація;
  • при проектуванні одностроїв поліції та міліції великого значення набувало питання уніфікації затверджених зразків зізразками однострою військових та цивільних відомств і установ;
  • при проектуванні нових зразків одностроїв використовувався досвід розробки та впровадження одностроїв попередніх історичних періодів.

Аналіз історичних зразків необхідно враховувати у процесі розробки та вдосконалення сучасних одностроїв.