Про виконання Плану заходів МВС України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у першому кварталі 2018 року

На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 № 361, яким оголошено в Україні 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.10.2017 № 3743/7, розробленого відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 638-р,та Плану заходів МВС України з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.12.2017 № 1009,Державним науково-дослідним інститутом МВС Українив межах своєї компетенції у першому кварталі 2018 рокупроведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на захист прав громадян, а саме:

  • проводиться низка науково-дослідних робіт на замовлення органів системи МВС України, за результатами яких заплановано підготовку відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, у тому числі тих, що стосуються соціально значимих законодавчих змін щодо прав громадян, зокрема щодо забезпечення гендерної рівності в системі МВС України та взаємодії громадських організацій з органами МВС України з питань забезпечення прав людини, забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства в Україні, забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування тощо;
  • взято участь у підготовці пропозицій до законодавчих та інших нормативно- правових актів, що стосуються соціально значимих законодавчих змін щодо прав громадян, зокрема до проектів Концепції протидії організованій злочинності, Антикорупційної програми МВС України на 2018 рік, Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення строків проведення експертизи та розширення переліку підстав для її проведення (відповідно до Плану заходів МВС з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року) тощо;
  • розглянуто на засіданні Вченої ради ДНДІ та рекомендовано до друку (протокол № 1 від 27.02.2018) збірник тез круглого столу,присвяченого 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини, який відбувся 11 грудня 2017 року;
  • підготовлено до друку у науковому фаховому виданні ДНДІ «Наука і правоохорона» близько 20 статей з питань забезпечення прав громадян, зокрема з аспектів адміністративного, фінансового права і податкових відносин, кримінального та кримінально-процесуального права;
  • з метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення прав учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб у 2018 році підготовлено до друку в науковому фаховому журналі «Наука і правоохорона» наукову статтю з актуальних питань адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб;
  • сектором юридичного забезпечення ДНДІ організовано консультування під час прийому громадян з метою запобігання порушенню їх прав, гарантованих Конституцією та законами України.

Враховуючи важливість цього проекту, заходи з його реалізації будуть продовжені ДНДІ в установленому порядку та в межах його компетенції.