Про виконання Плану заходів МВС України з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!» у 2017 році.

На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 № 361, яким оголошено в Україні 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», та Плану заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства Юстиції України від 09.10.2017 № 3743/7, розробленого відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 638-р,та Плану заходів МВС України з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.12.2017 № 1009 Державним науково-дослідним інститутом МВС Українив межах своєї компетенції у 2017 році проведено ряд інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на захист прав громадян, а саме:

  • проведено низку науково-дослідних робіт на замовлення органів системи МВС України, за результатами яких підготовлені відповідні пропозиції щодо внесення змін до законодавства, в тому числі що стосуються соціально значимих законодавчих змін по правам громадян, зокрема, щодо забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства в Україні, забезпечення прав громадян під час: застосування заходів примусу в діяльності Національної поліції України, надання поліцейських послуг в Україні, провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, тощо;
  • взято участь у підготовці пропозицій до законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються соціально значимих законодавчих змін по правам громадян, зокрема, до проектів Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року, Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ, Концепції протидії організованій злочинності, Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, Антикорупційної програми МВС України на 2017 рік, проекту закону України від 23.01.2017 № 5700 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію», Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинно бути забезпечено право на захист, а також забезпечення права на правову допомогу таким свідкам з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, проекту наказу МВС України «Про затвердження Методики оцінювання роботи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через Міністра внутрішніх справ України із забезпечення прав осіб з інвалідністю» тощо;
  • Радою молодих вчених Інституту 11 грудня 2017 року проведено круглий стіл, присвячений 69-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини;
  • у науковому фаховому журналі ДНДІ МВС України «Наука і правоохорона»опубліковано близько 40 статей з питань забезпечення прав громадян, які стосувалися аспектів адміністративного, фінансового права і податкових відносин, кримінального та кримінально-процесуального права;
  • опубліковано 8 наукових статей з питань правового статусу та адміністративно-правового забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції, психологічної допомоги в контексті реабілітації учасників антитерористичної операції;
  • опубліковано монографію «Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні» та науково-практичний посібник «Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції»;
  • на офіційному сайті ДНДІвисвітлюються інформаційні матеріали на правову тематику, в тому числі з питань правового виховання, подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у сфері МВС та ЦОВВ, забезпечення прав учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;
  • підготовлені електронні матеріали, інформаційні стенди, плакати та буклети з основних напрямів діяльності Інституту, які охоплюють у тому числі й правові питання, які презентовані на XIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека - 2017», що відбулася з 10-13 жовтня 2017 року;
  • організовано консультування під час прийому громадян з метою запобігання порушенню їх прав, гарантованих Конституцією та законами України.

Враховуючи важливість цього проекту, заходи з його реалізації будуть продовжені ДНДІ в установленому порядку та в межах його компетенції в наступному році.