Інформація щодо засідання Наукової ради ДНДІ МВС України

19 вересня 2017 року відбулося засідання Наукової ради ДНДІ МВС України.

У ході засідання розглянуто наукові доповіді про сучасний стан криміналізації сфер суспільного життя та галузей економіки України, щодо превентивних заходів у діяльності Національної поліції України та про збереження психологічного здоров’я працівників Національної поліції України як соціально-психологічної проблеми, обговорені питання щодо участі працівників науково-дослідних лабораторій у конкурсах системи МВС, за результатами чого прийняті відповідні рішення.

Крім того, обговорено та рекомендовано до затвердження на Вченій раді ДНДІ МВС України тему дисертації «Публічне адміністрування національної транспортної системи України (теорія, методологія, практика)» здобувача на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.