Засідання Вченої ради Державного науково-дослідного інституту МВС України

30 серпня 2017 року відбулось засідання Вченої ради ДНДІ МВС України, на якому заслухали три наукові доповіді, обговорили питання про хід підготовки до щорічного конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України, обговорили та рекомендували до друку низку видань, підготовлених працівниками Інституту, зокрема: 1 монографії, 1 науково-інформаційного видання, 2 науково-довідкових видань, а також питання про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.