Участь у міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми досудового розслідування», присвяченій Дню слідчого України

5 липня 2017 року в навчально-науковому інституті № 1 Національної академії внутрішніх справ відбулася міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні проблеми досудового розслідування», присвячена Дню слідчого України.

Учасниками заходу були практичні працівники слідчих підрозділів Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, судових органів, науковці. Від ДНДІ МВС України у заході взяла участь головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення, доктор юридичних наук, доцент Н.П. Свиридюк.

На підставі узагальнення наданих тез доповідей та думок, висловлених учасниками конференції під час виступів, а також обміну думками (поглядами) щодо актуальних питань здійснення досудового розслідування констатовано необхідність: об'єднання зусиль науковців і практичних працівників для розв'язання нагальних практичних проблем досудового розслідування; співпраці з іншими навчальними закладами, галузевими академіями наук, громадськими науковими організаціями, практичними працівниками поліції, суду, прокуратури, адвокатури, іншими правоохоронними органами України; розширення тематик спільних наукових досліджень з проблем досудового розслідування; упровадження результатів конференції в практику викладання дисциплін кримінально-процесуальної спрямованості; розширення міжнародної співпраці та партнерства в цій галузі.

Результатом спільної роботи учасників наукового форуму став обмін досвідом, конкретними експертними баченнями, поглядами та пропозиціями, формування рекомендацій для вдосконалення роботи практичних працівників слідчих підрозділів та судових органів. Обговорення порушених проблем сприятиме напрацюванню нових наукових концепцій, а висловлені учасниками заходу пропозиції щодо проблемних питань застосування правових норм під час досудового розслідування згодом будуть опрацьовані та надані до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.