Тематичний короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України, з питань запобігання і протидії корупції

У період з 22 по 23 червня 2017 року на базі Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ проходив тематичний короткостроковий семінар з підвищення кваліфікації працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС України, з питаньзапобігання і протидіїкорупції.

У семінарі взяли участь: ректор академії доктор юридичних наук, професор, генерал поліції другого рангу Чернєй В.В., проректор НАВС доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Чернявський С.С., начальник Управління запобігання корупції та проведення люстрації Фодчук А.Б., начальник управління ресурсів Департаменту державного майна та ресурсів Фархадов Ф.Г., заступник начальника управління охорони здоров’я та реабілітації Смик А.С., заступник начальника відділу професійної підготовки управління професійної підготовки та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Мозуляка О.О., а також керівники і представники закладів, установ і підприємств, що належать до сфериуправління МВС України. Від Державного науково–дослідного інституту МВС України в роботі семінару взяли участь директор доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Криволапчук В.О. та заступник директора кандидат юридичний наук, старший науковий співробітник, доцент Опришко І.В.

Семінар відкрив ректор академії Чернєй В.В., який наголосив на актуальності та важливості заходу. Крім того, інші спікери у своєму вітальному слові до учасників семінару також зазначили, що необхідність удосконалення знань антикорупційного законодавства, мінімізації фактів його порушення та засвоєння превентивних антикорупційних механізмів стали важливим поштовхом до проведення на базі НАВС цього заходу.


Згідно з програмою проведення зазначеного тематичного семінару обговорені та вивчені такі питання:

  • стан корупційної злочинності в державі;
  • застосування антикорупційного законодавства;
  • організація та проведення заходів у сфері запобігання корупції в юридичних особах публічного права;
  • правовий статус та діяльність уповноваженої особи з питань запобігання корупції у здійсненні превентивних антикорупційних заходів;
  • створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства та налагодження ефективної роботи з викривачами;
  • запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
  • особливості здійснення фінансового контролю в закладах та підрозділах, що належать до сфери управління МВС.

До проведення занять були залучені як професорсько-викладацький склад Національної академії внутрішніх справ, так і представники МВС України, Національної поліції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, громадських організацій тощо.

Цей захід надав можливість поглибити знання основних положень антикорупційного законодавства, отримати методичні рекомендації з організації роботи із запобігання корупції та виявлення її проявів, а також ознайомитися з міжнародним досвідом у сфері протидії корупції.

Завершальним етапом навчання стало підсумкове тестування та отримання учасниками семінару посвідчень про підвищення кваліфікації.