Засідання Наукової ради ДНДІ МВС України

13 червня 2017 року відбулося засідання Наукової ради Інституту, на якому зроблені наукові доповіді щодо вдосконалення кримінального, процесуального, оперативно-розшукового законодавства при розслідуванні злочинів та про психолого-педагогічні особливості соціальної дезадаптації дітей, обговорений хід роботи над науковими дослідженнями, передбаченими Планом наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок ДНДІ МВС України на 2017 рік, за результатами чого прийняті відповідні рішення.

Крім того, обговорено та рекомендовано до затвердження на Вченій раді Інституту тему дисертації «Концептуальні засади інформаційно-правових відносин в Україні в умовах глобалізації інформаційного простору» здобувача на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право Нені О.В.