Участь у XІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість»

25-26 травня 2017 в м. Києві відбулася XІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість». Організаторами наукового форуму були факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України, факультет соціології та історії університету м. Жешува (Польща), Київське міське відділення Соціологічної асоціації України. Зазначений захід започатковано у 2008 році.

Програма конференції передбачала проведення пленарного засідання, трьох тематичних секцій та двох круглих столів. На пленарному засіданні виголошено 6 доповідей, зокрема 2 доповіді працівників університету Айови (США)–англійською мовою.

Під час роботи секцій розглянуті такі питання:

  1. Глобальні тренди структурних змін та перетворення соціальних порядків;
  2. Методологічні проблеми і перспективи дослідження структурних змін і соціального напруження;
  3. Чинники соціальної напруженості у соціологічних вимірах.

На науково-практичній конференції обговорені підходи до визначення соціальної напруженості, її джерел, а також індикатори та методики вимірювання соціальної напруженості. Учасники конференції поінформовані про заплановані соціологічні заходи, зокрема ІІІ конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (м. Харків,12-13 жовтня 2017 р.), та XIX конгрес Міжнародної соціологічної асоціації «Влада, насильство і правосуддя: роздуми, відповіді та обов'язки» (м. Торонто, 15-21 липня 2018 р.), а також круглі столи до 25-річчя створення кафедри галузевої соціології: «Проблеми інтеграції вимушено переміщених осіб в Україні» та «Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій».