Участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»

18-19 травня 2017 року в м. Києві під егідою факультету соціології і права НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», кафедри господарського права Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща) та Ліги студентів Асоціації правників України відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».

Окрім представників України в роботі цього міжнародного форуму також взяли участь гості з Польщі, Естонії, Білорусі та Азербайджану.

З вітальним словом до учасників конференції виступив декан факультету соціології і права Мельниченко А.А.

Зміст більшості доповідей, що прозвучали на пленарному засіданні (Голосніченко І.П. «Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні», Мисливий В.А. «Технічні злочини у кримінальному праві України», Мироненко Ю. «Електронний позов: теорія й практика запровадження» та ін.), засвідчив, що спеціалізація вищого навчального закладу (в нашому випадку – технічна галузь) накладає суттєвий відбиток на зміст наук юридичного циклу, що в ньому викладаються, а також на методи досліджень.

Представники ДНДІ МВС України (Циганов О.Г. «Напрями удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг у сфері правоохорони»; Бойко І.В. «Суб’єкти здійснення поліцейської діяльності в Україні») виступили з доповідями під час роботи секції № 2 "Актуальні проблеми адміністративного, трудового та фінансового права".

Участь працівників Інституту в подібних заходах інших наукових та дослідних установ сприяє розширенню кругозору та підвищенню якості досліджень, що проводяться.