Засідання технічного комітету стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення»

18 травня 2017 року в Державному науково-дослідному інституті МВС України було проведено установче засідання технічного комітету стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення».

Засідання відбулося під головуванням заступника директора ДНДІ МВС України — Голови ТК 184 Смерницького Д.В. Були присутні повноважні представники від сімнадцяти державних та приватних організацій та установ – суб’єктів стандартизації.

Відповідно до порядку денного проходило обговорення та схвалення проекту Положення про технічний комітет стандартизації (ТК 184) «Продукція спеціального призначення», а також розглядалися питання щодо прийняття рішення про затвердження Стратегічного плану та Програми робіт зі стандартизації ТК 184.

За підсумками засідання складено пакет документів, який направлено на затвердження до Національного органу стандартизації України.