Засідання Наукової ради ДНДІ МВС України

28 березня 2017 року відбулося засідання Наукової ради ДНДІ МВС України. Розглянуто наукову доповідь щодо шляхів удосконалення організації управління в МВС України, обговорені питання про види та особливості наукових видань, які можуть видаватись інститутом, та про стан і перспективи міжнародного співробітництва в науковій сфері, за результатами чого прийняті відповідні рішення.

Крім того, обговорено та рекомендовано до розгляду на Вченій раді ДНДІ МВС України питання щодо рекомендації до друку монографії «Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (міжнародний та вітчизняний досвід)», підготовленої авторським колективом у складі: Свіріна М.О., Буличева А.О., Семенюка В.А., Коцюбинської Ю.М., за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України М.Г. Вербенського.