Cучасні тенденції засудження та покарання осіб, що вчинили злочини

Вивчення сучасних тенденції засудження та покарання осіб, що вчинили злочини, є однією із важливих складових адекватної оцінки ситуації в суспільстві, а отже, – й мінімізації соціальної напруженості.

При проведенні планових досліджень криміногенної ситуації в Україні фахівці науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності ДНДІ МВС України постійно вивчають фактори, які на неї впливають. Одним із них є реакція держави на вчинення злочинів, яка проявляється у практиці засудження та покарання судами осіб, які їх вчинили.

На основі аналізу статистичних звітів про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, та види кримінального покарання (форма № 6) за 2002–2016 рр. визначено основні тенденції карної політики держави на сучасному етапі. До основних з них належать:

  • зменшення чисельності осіб, засуджених за вчинення злочинів. Після зростання у 2003–2004 р. з 194 212 до 204 794 осіб у наступні роки цей показник попри окремі сплески суттєво скорочувався і у 2016 р. становив 76 217. Тобто чисельність засуджених за ці роки зменшилася у 2,7 рази. Це відбувається на фоні аналогічного скорочення кількості виявлених органами поліції злочинців (у 2,1 рази), але при зростанні кількості облікованих злочинів, особливо в останні 4 роки;
  • суттєві зміни у відсотковому співвідношенні осіб, засуджених до відбування покарання і засуджених зі звільненням від відбування покарання. Частка осіб, засуджених до відбування покарання становила у 2002 р. 44,2 %, а у 2004 р. зменшилася до 38,1 %, тоді як показник кількості звільнених від відбування покарання за ці роки збільшився з 55,8 % до 61,9 %. З 2005 р. така надмірна гуманізація карної практики судів була припинена, в результаті чого у 2016 р. частка засуджених до відбування покарання становила 57,8 %, а частка звільнених від нього – 42,2 %;
  • абсолютне переважання серед засуджених осіб, звільнених від покарання, тих, хто був звільнений з випробуванням (у середньому 96,4 %);
  • суттєве зменшення у структурі засуджених до відбування покарань відсотку осіб, яким призначено позбавлення волі (2002 р. – 71,3 %, 2016 р. – 36,7 %) при збільшенні частки оштрафованих (12,3 % та 37,8 %), засуджених до громадських робіт (2,1 % та 15,1 %) та арешту (2,0 % та 6,6 %).