Інформація про участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри»

23 вересня 2016 року працівники Державного науково-дослідного інституту взяли участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри». Захід організовано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України спільно з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» і ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби інтелектуальної власності України та Українського альянсу по боротьбі з підробками і піратством.

Конференція проводилась з метою обговорення реформи національної системи правової охорони інтелектуальної власності, напрямів гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності із нормами міжнародного, в першу чергу, європейського законодавства у сфері інтелектуальної власності, актуальних проблем, пов’язаних зі створенням об’єктів права інтелектуальної власності педагогічними та науково-педагогічними працівниками ВНЗ, пошуків рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, обміну науковими результатами та дослідницьким досвідом.

У межах конференції Український альянс по боротьбі з підробками і піратством провів просвітницьку кампанію «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» з метою ознайомлення учасників із соціальною акцією «Я купую справжнє! Я не купую підробок!».