Демонстрація стенду для навчання стрільбі з автомобіля, що рухається

Процес становлення нової сучасної поліції в нашій державі неможливий без упровадження нових методів навчання особового складу в системі професійної підготовки працівників підрозділів поліції. Особливо важливим, як показують останні події, є високий рівень вогневої підготовки: володіння та застосування вогнепальної зброї як найбільш ефективного, але й небезпечного способу припинення протиправних дій правопорушників. Дієвим методом підготовки є використання мультимедійних технологій, які на сьогодні досить успішно застосовуються в навчальних закладах та деяких підрозділах МВС України.

Прагнення підвищити якість навчального процесу спонукало фахівців ДНДІ МВС України до подальшого удосконалення методів навчання завдяки наближенню тренувань до реальних умов шляхом розробки та впровадження в комплект мультимедійного обладнання спеціального стенду для навчання стрільбі з автомобіля, що рухається.

Макет такого стенду, створений фахівцями ДНДІ за участю працівників ТОВ «Герц» (м. Кіровоград), було продемонстровано в Інституті. За результатами визначено шляхи удосконалення конструкції та необхідність проведення робіт зі створення стенду для проведення стрільб з використанням штатного поліцейського автомобіля.