Про участь у Національному круглому столі з питань поінформованості громадськості стосовно ядерної та радіаційної безпеки в Україні

19 квітня 2016 р. працівники ДНДІ взяли участь у Національному круглому столі з питань поінформованості громадськості стосовно ядерної та радіаційної безпеки в Україні (організатор – Всеукраїнська екологічна громадська організація "Мама-86" у партнерстві з Державною інспекцією ядерного регулювання України).

Круглий стіл мав на меті налагодження діалогу зацікавлених сторін з питань покращання інформування громадськості щодо ядерної та радіаційної безпеки в Україні, включаючи зміни до законодавства з урахуванням досвіду країн ЄС. Широке коло учасників: представники органів влади, громадських організацій та науково-дослідних інститутів, операторів станцій, ЗМІ та інші зацікавлені особи – обговорювали стан інформування громадськості щодо питань ядерної та радіаційної безпеки і висловлювали свої пропозиції щодо її покращання на національному та місцевому рівні. Особливу увагу приділено інформуванню громадян, які проживають у безпосередній близькості до АЕС.

Дискусія стосувалась, зокрема, задовільності вітчизняної нормативно-правової бази у відповідній сфері, стану її дотримання і шляхів удосконалення, міжвідомчої взаємодії та взаємодії з органами місцевої влади, інформування та залучення широкого кола зацікавлених сторін, зокрема громадянського суспільства, транскордонної співпраці тощо.