Участь у семінарі «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем»

31 березня 2016 року фахівці ДНДІ взяли участь у семінарі «Особливості проведення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем», який був організований Державною службою інтелектуальної власності України та Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

На захід зібралося понад 80 учасників з різних міст України. Серед них – наукові працівники, спеціалісти з інтелектуальної власності, патентні повірені, юристи, інженери з патентної та винахідницької роботи та ін. Директор з питань експертизи Укрпатенту зазначила, що за перші 2 місяці 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зареєстровано зростання кількості заявок на корисні моделі, що вказує на позитивний напрямок змін у сфері винахідництва в Україні. Водночас тривожить зниження кількості заявок, поданих за міжнародною процедурою PCT. Вона звернула увагу на те, що з 5 лютого 2016 року Укрпатент розпочав виконання функцій Міжнародного пошукового органу (МПО) та Органу міжнародної попередньої експертизи (ОМПЕ). Заклад експертизи вже отримав перші заявки від національних заявників, що обрали його як компетентний орган з відповідними статусами, та отримав повідомлення від патентних відомств Грузії й Молдови, які дають підстави розраховувати на плідну співпрацю з цими патентними відомствами.

З доповідями на заході виступили фахівці Укрпатенту, які висвітлили актуальні питання, які виникають при проведенні експертизи на винаходи та корисні моделі останнім часом. Зокрема, застосування теорії еквівалентів під час встановлення відповідності винаходу (корисної моделі) умові новизни, процедури патентування відповідно до Договору про патентну кооперацію (PCT), серверу Google Patents, патентного захисту стереоізомерів, патентного пошуку біологічних послідовностей у заявках на винаходи в галузі молекулярної біотехнології, перевірки поданих заявником додаткових матеріалів під час розгляду заявки, подвійного патентування, прав пріоритету та пільг на розкриття.

Під час проведення семінару працівники Укрпатенту відповіли на запитання аудиторії. Діалог виявився інформативним та корисним – як для учасників, так і для доповідачів та організаторів заходу, які зазначили, що програми наступних семінарів складатимуться з урахуванням отриманих запитань.