Про вивчення громадської думки з широкого кола безпекових проблем

Вивчення громадської думки з широкого кола безпекових проблем є однією із важливих складових адекватної оцінки ситуації в суспільстві, а отже, – й мінімізації соціальної напруженості. Працівники науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності ДНДІ МВС України постійно здійснюють вибіркові соціологічні та експертні опитування. Так, з 1998 по 2016 рік щорічно проводиться моніторингове опитування студентської молоді (вибіркова сукупність становить понад 400 респондентів з 5–6 вищих навчальних закладів столиці). Анкета включає близько 60 запитань стосовно досвіду кримінальної віктимізації студентської молоді, оцінки роботи міліції (нині – поліції), змін у стані особистої безпеки, очікувань змін у стані безпеки на наступний рік тощо.

Крім цього, здійснено два пошукові соціологічні опитування (у кооперації з вченими Інституту соціології НАН України та викладачами вищих навчальних закладів) студентів міста Києва. Крім безпосереднього з’ясування громадської думки та надання інтерпретації отриманих даних, на меті ставилося тестування запитань і шкал, а також зіставлення результатів за одним–двома запитаннями з результатами інших соціологічних опитувань.

Соціологічне опитування 2014 року «Ризики великого міста» (N=442) містило запитання щодо досвіду кримінальної віктимізації та звернень до працівників київської міліції в останні 12 місяців перед опитуванням, подій та явищ, що турбують, оцінки зміни безпеки життя після буремних подій кінця 2013 – початку 2014 років, місць найбільшої небезпеки для городян у темні та світлі години доби, найбільш криміногенних місць (районів, мікрорайонів) столиці.

У соціологічному опитуванні 2015 року «Повсякденне життя студентської молоді» (N=422) в одній анкеті вміщено запитання щодо кримінальної віктимізації та різних дозвіллєвих практик; почуття безпеки, коли респондент йде наодинці вночі; переліку кримінальних ситуації, які турбували респондента за останні 12 місяців. За даними статистичної обробки результатів опитування, відвідування дискотек, нічних клубів та немедичне вживання психоактивних речовин збільшує шанси стати жертвою злочину.

Натомість спілкування з друзями у вільний час зменшує такі ризики.

Результати соціологічних опитувань студентської молоді, що проводить науково-дослідна лабораторія, надсилалися до МВС України та, зокрема, на запит Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. Дані соціологічних опитувань використані при підготовці наукових публікацій та тез доповідей.